Sitemenu

donderdag 30 juni 2022
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Het departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Rundvee en het Rundveeloket organiseren gedurende drie donderdagavonden een webinar over hittestress bij vleesvee.

Voor vleesveehouders worden drie webinars georganiseerd omtrent hittestress

Nieuws

IJzer geeft water een slechte smaak waardoor koeien minder water drinken met als gevolg een wat lagere productie en negatieve effecten op de diergezondheid.

Water mag maximum 0,2 milligram ijzer per liter bevatten

Nieuws

Naar schatting driekwart van de rundveebedrijven in Nederland heeft recent of minder recent te maken gehad met een besmetting met mycoplasma bovis (M. bovis).

Bedrijven met een ‘open’ bedrijfsvoering bleken vaker seropositief voor mycoplasma bovis dan kleinere en gesloten bedrijven.

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om uw dieren hierop te controleren. 

Jongvee screenen op inwendige parasieten kan via de bepaling van het pepsinogeengehalte in bloedserum.

Nieuws

De Nederlandse werkgroep leverbotprognose, waardoor rundvee- en schapenhouders jarenlang zijn voorzien van informatie over de te verwachten ernst van leverbotinfecties, is stopgezet.

Dieren met weidegang kunnen een infectie oplopen op percelen grasland waar de slak Galba truncataula, de tussengastheer van de leverbot, voorkomt.

Nieuws

Veekijker (GD) heeft de afgelopen weken meerdere vragen gehad over fotosensibiliteit, onder andere bij runderen. Dergelijke klachten komen wel vaker voor in de herfst bij dieren die weiden tijdens zacht najaarsweer. 

Het advies is om dieren met fotosensibiliteit op te stallen

Nieuws

De Belgische Boerenbond doet een oproep om deze winter de dieren te vaccineren tegen blauwtong en de herhalingsinenting niet uit het oog te verliezen. Er zijn voldoende vaccins beschikbaar, waaronder ook een combinatievaccin dat bescherming biedt tegen zowel type 8 als type 4.

Het lijkt erop in Frankrijk dat het virus type 8 genetische wijzigingen ondergaan heeft naar een meer pathogeen type.

Nieuws

Ook koeien zijn in theorie gevoelig voor een infectie met Covid-19. Dat blijkt uit een onderzoek van het University College London, gepubliceerd in Scientific Reports.

De theoretische kans van besmetting met corona op dieren (foto: Scientific reports)

Nieuws

De voorbije weken zagen de DGZ autopsiedierenartsen een aantal eerste gevallen dit jaar van ziektes die aanleiding geven tot enige alertheid. Het gaat bij rundvee met name over longworminfecties.

De meeste uitbraken van longworminfecties doen zich voor in het najaar

Nieuws

Schaduw voor weidedieren tijdens de warmste dagen van het jaar wordt in Vlaanderen binnenkort bij wet verplicht. Dat heeft de Vlaamse dierenminister Ben Weyts gezegd, zo bericht Vilt.

Schaduw voor weidedieren wordt in Vlaanderen binnenkort bij wet verplicht
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right