Sitemenu

vrijdag 3 juli 2020
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De regen van de afgelopen 2 weken bracht de grasgroei terug op gang en de tweede snede is overal weg. Ook de derde snede zit bij sommigen (nog net niet) in de kuil en op de beregende percelen staat de 4de snede al volop te groeien. Dat meldt LCV, het Landbouwventrum voor voedergewassen

De groei van de voorbije 2 weken bedroeg gemiddeld 95 kg droge stof per dag

Nieuws

‘Als onze overheid waardevol grasland écht met een subsidie wil beschermen, doet ze dat best met een rechtstreekse premie voor grasland en niet met een onrechtstreekse premie per zoogkoe’, dat stellen Bert Boonen en Titus Ghyselinck in een opiniestuk in het Vlaamse weekblad Knack. 

De graslandpremie zou voortaan ook beïnvloed kunnen worden door bij voorbeeld de aanwezigheid van kruiden in het gras of bomen in de weide

Nieuws

Ook dit jaar is het weer een uitdaging om het grasland goed te houden met de extreme droogte. Het is daarom extra belangrijk om je perceel gras optimaal te managen, zodat het sterk blijft en genoeg gras opbrengt.

Maaihoogte van gras belangrijk bij droogte

Nieuws

Er is een wetenschappelijk artikel verschenen waarin genetische en niet-genetische opbrengsttrends van Nederlandse voedergewassen worden beschreven in de tijd. Waar mais duidelijk een positieve trend laat zien in gewasopbrengst de afgelopen jaren, is deze bij gras niet gevonden.

De opbrengst van mais nam in de praktijk in de afgelopen 25 jaar toe met gemiddeld met 195 kg ds/ha

Nieuws

Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Gebruik van stalmest draagt bij aan het beter vasthouden van vocht door de bodem

Nieuws

Bacteriën kunnen, als biologisch bemestings- en bestrijdingsproduct, in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij de teelt van mais.

Specifieke bacteriën op en in de wortels maken jonge maisplantjes minder gevoelig voor kou

Nieuws

Koeien hebben een duidelijke voorkeur voor graslanden die ingezaaid zijn met een mengsel van tetraploïde raaigrassen en klaver.

Klaver houdt het gras groen en fris

Nieuws

Het verse weidegras bevat veel suiker en een goed eiwitgehalte dankzij koude nachten.

Koude nachten zorgden voor veel suiker in het gras

Nieuws

De verkoop van glyfosaat in Nederland toont een dalende trend. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Nederland werd in 2018 0,8 miljoen kilo werkzame stof van glyfosaat verkocht

Nieuws

Toepassing van zeoliet zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de nitraatuitspoeling uit grasland. In een pilotexperiment werd een verlaging geregistreerd van 70 tot 80 procent.

Zeoliet is een poreus gesteente met een hoog absorptievermogen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right