Sitemenu

dinsdag 25 januari 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Het aantal maispercelen dat te maken had met schimmelziektes zoals builenbrand en maiskopbrand, was afgelopen jaar ondanks de koele en natte zomer vrij groot.

In de mais komen vooral in droge jaren problemen voor door schimmels zoals maiskopbrand (foto: WUR Open Teelten)

Nieuws

Op basis van het huidige aantal aanmeldingen schat zaaizaadleverancier Limagrain in dat komend teeltseizoen circa 400 tot 500 veehouders de maisteelt met de satelliet gaan volgen.

Op basis van de rapportages van Agrility is de maisopbrengst beter in te schatten

Nieuws

Dat blijkt uit een bevraging tijdens de jaarlijkse Agromeeting van zaaizaadveredelaar Limagrain. 

Nieuws

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO heeft de nieuwe rassenlijst voor voederbieten, snijmais en korrelmais voor 2022 gepubliceerd.

De Belgische rassenlijst telt vijf nieuwe aanbevolen snijmaisrassen

Nieuws

Demissionair Landbouwminister Schouten verhoogt de korting op de stikstofgebruiksnorm voor mais na het scheuren van gras eenmalig van 65 naar 85 kilo.

Het scheuren van grasland voor mais kost komend jaar op zand- en lössgrond 20 kilo extra stikstofgebruiksruimte

Nieuws

De najaarskuilen van 2021 bevatten minder eiwit dan het langjarig gemiddelde.

De najaarskuilen van 2021 bevatten circa 20 gram minder ruw eiwit dan het langjarig gemiddelde

Nieuws

De mais die dit jaar geoogst is, bevat nauwelijks mycotoxinen. Dat concluderen de Belgian Feed Association (BFA) en Fegra op basis van net na de oogst genomen maismonsters.

In de in totaal 204 geanalyseerde maismonsters werd geen enkele keer de toegelaten mycotoxinegehalten overschreden

Nieuws

Het verloop van het drogestofpercentage en de drogestofopbrengst van snijmais is met behulp van moderne informatietechnologie zeer nauwkeurig te voorspellen. Zaaizaadleverancier Limagrain testte de technologie afgelopen vier jaar en introduceert deze nu in de praktijk.

Een verkeerd hakselmoment kan 1000 euro per hectare kosten

Nieuws

Maisgewas laat dit jaar veel minder nitraat achter in de bodem dan in 2019 en 2020.

Het gemiddelde nitraatresidu is dit jaar ruim 30 kg per hectare lager dan vorig jaar

Nieuws

Dankzij het nodige maaiwerk van afgelopen weken staat er in veel weidepercelen smakelijk gras met prima waarden voor vem, suiker en eiwit. Dat constateert Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer bij Agrifirm, naar aanleiding van versgrascijfers van deze week.

Als weiden nog kan, valt met deze graskwaliteit te besparen op eiwit in het rantsoen.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right