Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Minder kunstmest strooien vanwege de hoge kunstmestprijzen is verkeerde zuinigheid. Dat zeggen verschillende teeltadviseurs 

Voldoende stikstof is een voorwaarde voor een hoge eiwitopbrengst

Nieuws

In Nederland en Vlaanderen is in veel regio's inmiddels een temperatuursom (T-som) bereikt van 180°C.

Bij een temperatuursom van 180 tot 250°C is de bodem warm genoeg om van start te gaan met graslandbemesting

Nieuws

Het is niet verstandig om op gras vanwege de extreem hoge kunstmestprijzen minder stikstof te strooien dan het gewas kan benutten.

Bij de huidige kunstmestprijzen is het extra belangrijk om bodemanalyses te laten maken om luxe bemesting met stikstof te voorkomen

Nieuws

Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) willen samen met onderzoeksinstituut ILVO veldonderzoek opzetten met genoombewerkte mais.

Bij genoom-bewerkte mais zijn kleine ingrepen uitgevoerd in het soorteigen erfelijk materiaal (de mais op de foto is niet genoom-bewerkt)

Nieuws

Het aantal maispercelen dat te maken had met schimmelziektes zoals builenbrand en maiskopbrand, was afgelopen jaar ondanks de koele en natte zomer vrij groot.

In de mais komen vooral in droge jaren problemen voor door schimmels zoals maiskopbrand (foto: WUR Open Teelten)

Nieuws

Op basis van het huidige aantal aanmeldingen schat zaaizaadleverancier Limagrain in dat komend teeltseizoen circa 400 tot 500 veehouders de maisteelt met de satelliet gaan volgen.

Op basis van de rapportages van Agrility is de maisopbrengst beter in te schatten

Nieuws

Dat blijkt uit een bevraging tijdens de jaarlijkse Agromeeting van zaaizaadveredelaar Limagrain. 

Nieuws

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO heeft de nieuwe rassenlijst voor voederbieten, snijmais en korrelmais voor 2022 gepubliceerd.

De Belgische rassenlijst telt vijf nieuwe aanbevolen snijmaisrassen

Nieuws

Demissionair Landbouwminister Schouten verhoogt de korting op de stikstofgebruiksnorm voor mais na het scheuren van gras eenmalig van 65 naar 85 kilo.

Het scheuren van grasland voor mais kost komend jaar op zand- en lössgrond 20 kilo extra stikstofgebruiksruimte

Nieuws

De najaarskuilen van 2021 bevatten minder eiwit dan het langjarig gemiddelde.

De najaarskuilen van 2021 bevatten circa 20 gram minder ruw eiwit dan het langjarig gemiddelde
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right