Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Toepassing van zeoliet zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de nitraatuitspoeling uit grasland. In een pilotexperiment werd een verlaging geregistreerd van 70 tot 80 procent.

Zeoliet is een poreus gesteente met een hoog absorptievermogen

Nieuws

Als gras gaat bloeien, dalen de voederwaarde en de smakelijkheid. Volgens Tom Niehof, productmanager bij Barenbrug, is er wel te sturen op bloei. ‘De bloei van gras is niet te voorkomen, maar er is wel op te managen.’

De bloei van gras is niet te voorkomen, maar er is wel op te managen

Nieuws

Vanwege de natte omstandigheden is op veel percelen de groenbemester nog niet ondergewerkt.

Op veel percelen is het vanggewas nog niet ondergewerkt

Nieuws

In Broek op Langedijk is vorige week een nieuwe fabriekshal geopend waarin dit jaar uit 12 hectare bermgras grassap wordt gewonnen. Grassap kan als alternatief worden ingezet als strooizout.

Het gras wordt volgens ‘sinusbeheer’ gemaaid, waarbij 30 procent van het gras blijft staan (foto: Grass2Grit)

Nieuws

Gescheurd grasland levert zoveel stikstof op dat de mais geen mest nodig heeft in het eerste jaar.

Als de mineralisatie van de zode op tijd start, kan de mais de vrijkomende stikstof nog grotendeels benutten

Nieuws

De temperatuursom wordt gebruikt als richtlijn voor bepaling van het meest geschikte moment van de bemesting van grasland met kunstmeststikstof. 

Op veel plaatsen is de temperatuursom al gestegen tot boven de 300 graden.

Nieuws

Diervoederbedrijf ForFarmers biedt in Nederland een primeur bij de introductie van het nieuwe Topgrass-assortiment.

Topgrass combineert de innovaties rond voederwaarde en smaak met eenvoud en keuzegemak

Nieuws

Bayer is ver met de ontwikkeling van een werkzame stof die als vervanger van glyfosaat in onkruidbestrijdingsmiddelen kan gaan dienen.

De nieuw ontdekte molecuul door Bayer toonde zich effectief in belangrijke resistente grassen (foto Boerenbusiness.nl)

Nieuws

Bedrijven die continuteelt van snijmais toepassen, moeten serieus aandacht schenken aan het vanggewas om ervoor te zorgen dat het organischestofgehalte in de bodem op peil blijft. 

Een vanggewas kan bijdragen aan het verhogen van het organischestofgehalte in de bodem

Nieuws

De resultaten van het onafhankelijk maisrassenonderzoek door SEED@BEL (CIPF, LCV, CIPF, CARAH, CPL Végémar) werden eind december gepubliceerd. 

De gemiddelde drogestofopbrengst van de zeer vroege en vroege rassen in laag en midden België bedroeg zo'n 21,2 ton/ha tov 19,4 ton/ha bij de halfvroege en late rassen.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right