Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De mais die dit jaar geoogst is, bevat nauwelijks mycotoxinen. Dat concluderen de Belgian Feed Association (BFA) en Fegra op basis van net na de oogst genomen maismonsters.

In de in totaal 204 geanalyseerde maismonsters werd geen enkele keer de toegelaten mycotoxinegehalten overschreden

Nieuws

Het verloop van het drogestofpercentage en de drogestofopbrengst van snijmais is met behulp van moderne informatietechnologie zeer nauwkeurig te voorspellen. Zaaizaadleverancier Limagrain testte de technologie afgelopen vier jaar en introduceert deze nu in de praktijk.

Een verkeerd hakselmoment kan 1000 euro per hectare kosten

Nieuws

Maisgewas laat dit jaar veel minder nitraat achter in de bodem dan in 2019 en 2020.

Het gemiddelde nitraatresidu is dit jaar ruim 30 kg per hectare lager dan vorig jaar

Nieuws

Dankzij het nodige maaiwerk van afgelopen weken staat er in veel weidepercelen smakelijk gras met prima waarden voor vem, suiker en eiwit. Dat constateert Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer bij Agrifirm, naar aanleiding van versgrascijfers van deze week.

Als weiden nog kan, valt met deze graskwaliteit te besparen op eiwit in het rantsoen.

Nieuws

De analyse-uitslagen van snijmaiskuilen worden uitgebreid met het nieuwe kengetal broeigevoeligheid snijmais. Dit kengetal geeft aan of de omstandigheden in de snijmaiskuil wel of niet gunstig zijn voor broei.

In 2020 had volgens Eurofins Agro ruim 35 procent van de snijmaiskuilen een groot tot zeer groot risico op broei

Nieuws

Jonas Vandicke analyseerde voor zijn doctoraatsstudie aan de landbouwfaculteit van de universiteit van Gent, drie jaar lang stalen van vers geoogste maïsvelden in Vlaanderen. 

In Vlaanderen steeg de aanwezigheid van Zuiderse schimmels die gifstoffen produceren, exponentieel

Nieuws

Een groenbedekker zaaien is zeker op kuilmaispercelen een must. De positieve bijdrage aan het organische stofgehalte en het voorkomen van uitspoeling van stikstof zijn onmiskenbare voordelen van een groenbedekker. 

Snelle Lente Rogge als voergewas en groenbedekker om te maaien in het voorjaar (foto KWS)

Nieuws

De uiterste datum voor het inzaaien van vanggewassen na de teelt van onder andere mais is in Vlaanderen uitgesteld van 15 naar 31 oktober.

Een vanggewas moet wel binnen 72 uur na de oogst zijn ingezaaid in Vlaanderen

Nieuws

Afgelopen donderdag 30 september (week 39) zijn opnieuw maïsmonsters genomen in het kader van het Vlaamse proefveldnetwerk van het LCV voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs. Najaarsgras groeit nog.

Vele maisvelden (ook deze met laatrijpe rassen) zullen in week 40 hakselrijp zijn

Nieuws

Bij Agrifirm komen de laatste dagen veel meldingen binnen van mais die is aangetast door builenbrand.

Mais die is aangetast door builenbrand conserveert minder goed. Een kuilmiddel toevoegen is gewenst.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right