Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

In de strijd tegen het oprukkende jacobskruiskruid is het praktijknetwerk 'Beheersing van jacobskruiskruid' een natuurlijke vijand op het spoor gekomen.

In het buitenland is de jacobskruidaardvlo succesvol in het bestrijden van jacobskruiskruid

Nieuws

LTO Nederland heeft bij het ministerie van LNV een verzoek ingediend dat graslandvernieuwing op zand- en lössgrond gedurende dit najaar mogelijk moet maken. Door de extreme droogte en hitte zijn percelen deels of helemaal verdroogd en onherstelbaar beschadigd.

Volgens LTO zijn sommige percelen op zand- en lössgronden onherstelbaar beschadigd

Nieuws

De voorjaarskuilen van 2010 wijken qua samenstelling behoorlijk af van die van voorgaande jaren. Het gras bevat opvallend weinig structuur en veel suiker.

De gemiddelde vem-waarde van de voorjaarskuilen is met 956 hoog

Nieuws

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om niet langer op Europees niveau over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's) te beslissen, maar op het niveau van de individuele lidstaten. Dat meldt Vilt.

Ggo-vraagstuk opnieuw naar de individuele lidstaten

Nieuws

Het areaal Vlaams grasland blijft in 2010 met 249.706 hectare veruit het meest beslag leggen op landbouwgrond. Ten opzichte van 2009 is het areaal grasland met 1,8 procent gestegen.

In 2010 staat er 119.330 ha silomais en 60.441 ha korrelmais op het Vlaamse land

Nieuws

De teelt van eiwithoudende voedergewassen is in Nederland op dit moment niet redabel. Dat stelt minister Gerda Verburg als antwoord op een aangenomen motie van twee parlementariërs. De opbrengsten zijn volgens de minister te laag en er is een sterke concurrentie van goedkope eiwithoudende gewassen uit het buitenland.

De opbrengsten van eiwithoudende gewassen, zoals lupine, zijn laag

Nieuws

Door flinke winterschade aan de grasmat besluiten dit voorjaar beduidend meer veehouders tot in- of doorzaai van weipercelen.

Door de winterschade verkocht Limagrain al 35 procent meer graszaad

Nieuws

Toename bladvlekkenziekte bij gras

11-03-2010  · 1 reactie

Bladvlekkenziekte is het afgelopen jaar steeds vaker geconstateerd in de Nederlandse weilanden.

Bladvlekkenziekte in gras uit zich in het najaar

Nieuws

De overheid levert geen bijdrage meer bij schade door het weer.

Vier verzekeraars bieden weersverzekering aan

Nieuws

De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert dit voorjaar extra op de regels voor maiszaaien.

2000 euro boete bij niet naleven regels
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right