Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Toename bladvlekkenziekte bij gras

11-03-2010  · 1 reactie

Bladvlekkenziekte is het afgelopen jaar steeds vaker geconstateerd in de Nederlandse weilanden.

Bladvlekkenziekte in gras uit zich in het najaar

Nieuws

De overheid levert geen bijdrage meer bij schade door het weer.

Vier verzekeraars bieden weersverzekering aan

Nieuws

De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert dit voorjaar extra op de regels voor maiszaaien.

2000 euro boete bij niet naleven regels

Nieuws

Vruchtwisseling verlaagt het risico op bladdenvlekkenziekte bij mais. Dat is de uitkomst van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR.

Twee jaar oude gewasresten bevatten nog levensvatbare sporen bladvlekkenziekte

Nieuws

Beloning voor weglaten fosfaatbemesting

04-02-2010  · 2 reacties

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) werkt samen met landelijke en regionale overheden en de landbouwsector aan een beloning die boeren stimuleert in bepaalde gevallen een fosfaatbemesting achterwege te laten.

De consequentie van de bodemdienst is dat er geen dierlijke mest mag worden toegepast

Nieuws

Veehouders die derogatie vóór 1 februari aanvragen, moeten het aantal hectaren opgeven dat ze op 15 mei verwachten te gebruiken.

Voor derogatieaanvraag uitgaan van het te verwachten aantal hectaren

Nieuws

Onderzoekers op de WUR-proefboerderij te Lelystad gaan na of koeien die drogere mais gevoerd krijgen minder methaan uitstoten.

Hoger drogestofpercentage snijmais mogelijk beter voor klimaat

Nieuws

Nieuw rassenonderzoek snijmais

17-11-2009  · 5 reacties

Platform Maisonderzoek Nederland (PMO-NL) heeft de eerste resultaten gepresenteerd van een snijmaisonderzoek dat dit jaar op zes locaties in Nederland werd uitgevoerd.

PMO-NL onderzoekt maisrassen op verschillende locaties en op verschillende oogsttijdstippen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right