Sitemenu

vrijdag 3 juli 2020
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Ongeveer een op de vijf voorjaarskuilen heeft dit jaar een lage S-index, wat duidt op een zwaveltekort. Dit blijkt uit analyses van Eurofins van de eerste duizend kuilen van 2019.

Kuilen met een lage S-index bevatten 30 gram minder ruw eiwit per kilo droge stof dan kuilen met een voldoende of hoge S-index

Nieuws

Gras afkomstig van Vlaamse natuurbeheergraslanden bevat in de eerste snede tussen de 600 en 700 vem en heeft lagere waarden aan mineralen en sporenelementen dan verwacht.

Grote verschillen in opbrengst en kwaliteit in gras afkomstig van natuurbeheergrasland

Nieuws

In het Midden-Westen van de Verenigde Staten is de regenval zo hevig dat 16 miljoen hectare aan gewassen is aangetast.

Door de hevige regenval is opgeslagen graan beschadigd en wordt de maisteelt bemoeilijkt

Nieuws

Minister Schouten gaat nog dit jaar aan de slag met het meetbaar maken van duurzaam beheer van landbouwbodems. Daarvoor wil zij allereerst een nulmeting doen naar de actuele status van landbouwbodems in Nederland en een eenduidig meetinstrumentarium ontwikkelen om bodemkwaliteit en bodembeheer in beeld te brengen.

Er moet een eenduidig meetinstrument komen om de bodemkwaliteit in beeld te brengen

Nieuws

Veehouders die op het gebied van graslandmanagement of beweiden een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.

De verkiezing van De Beste Graslandboer gaat om de trots, om de passie voor alles wat met gras te maken heeft.

Nieuws

Video: demo vaste rijpaden

18-04-2019  · 2 reacties
Vaste rijpaden zijn in hoog renderende groenteteelten al even ingeburgerd. Maar in landen als Denemarken en Schotland kennen ook veehouders ook op grasland positieve ervaringen.

Nieuws

De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben gisteren een positief advies gegeven over de Vlaamse derogatie. Voorwaarde voor definitieve goedkeuring is dat het nieuwe mestdecreet tijdig wordt goedgekeurd in het Vlaamse Parlement.

In 2018 maakten 2800 Vlaamse bedrijven gebruik van derogatie, goed voor een totaal van 94.000 hectare landbouwgrond

Nieuws

Graskuilen bevatten bij het voeren vaak minder droge stof en een hoger gehalte aan ruw eiwit dan het kuiluitslagformulier vermeld. Dat stelt Koen Luijben, rundvee nutritionist bij Trouw Nutrition.

Bij het uitkuilen ligt het drogestofpercentage vaak lager dan de kuilanalyse vermeldt

Nieuws

Veehouders die kruiden in hun grasland willen introduceren, kunnen dat het beste doen door een mengsel van gras en kruiden in het najaar nieuw in te zaaien.

Kuikens van weidevogels hebben baat bij kruidenrijk grasland zonder Engels raaigras

Nieuws

Het gebruik van ontwormingsmiddelen in vee kan negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.

Ontwormingsmiddelen kunnen schadelijke effecten hebben op insecten die op de mest leven
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right