Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Afgelopen donderdag 23 september namen de LCV-partners in Vlaanderen opnieuw maïsmonsters in kader van het proefveldnetwerk van het LCV voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs.

Veehouders moeten nu alert blijven voor versnelde afrijping, zelfs bij minder gunstig weer

Nieuws

Met het mobiele LG Lab meten de ruwvoerspecialisten van Limagrain dagelijks vele verse maisplanten in heel Nederland op het drogestof percentage. In Vlaanderen houdt het Centrum voor voedergewassen (LCV) de vinger aan de pols.

Het warme, zonnige weer begin september was bevorderlijk voor de afrijping

Nieuws

Intensief beheerd grasland met een hoge droge stofproductie legt meer CO2 vast en levert daarmee een grotere positieve bijdrage aan het klimaat dan extensief beheerd grasland.

Bij scheuren van grasland gaat een groot deel van de vastgelegde CO2 weer verloren

Nieuws

Verschillende sectorpartijen hebben bij het ministerie van LNV een aanvraag ingediend om uitstel van de datum voor verplichte inzaai van een vanggewas na snijmais.

De meest mais is nog (lang) niet oogstrijp, inzaaien van een vanggewas voor 1 oktober wordt problematisch

Nieuws

De zomerkuilen van 2021 bevatten volgens de analyses van Eurofins Agro gemiddeld slechts 141 gram ruw eiwit per kg droge stof. Dat is ruim 20 gram minder dan vorig jaar en veruit het laagste eiwitniveau van de afgelopen vijf jaar.

De zomerkuilen van 2021 bevatten weinig eiwit en mineralen

Nieuws

De komende drie jaar worden in Drenthe en Gelderland proeven gedaan met verschillende vormen van innovatieve maisteelt.

De komende jaren worden praktijkproeven gedaan met innovatieve maisteelttechnieken

Nieuws

Nederlands minister Carola Schouten heeft diverse verzoeken voor verlenging van de uitrijperiode van mest afgewezen.

De regionale vrijstelling van het uitrijverbod geldt uitsluitend voor dunne fractie, verkregen via mestscheiding.

Nieuws

Het LCV-project waarbij in gans Vlaanderen wekelijks de afrijping van de mais wordt opgevolgd, is deze week opnieuw opgestart. Op niet minder dan 16 locaties zullen door 11 partners maismonsters genomen worden om het gehalte aan droge stof te meten.  

De afrijping van de maïs is totaal anders in 2021 dan in 2019 en 2020

Nieuws

Eurofins Agro heeft samen met Agrifirm vuistregels opgesteld om de berekende vem-waarde van kruidenrijk gras te corrigeren.

De vem-waarde van kruidenrijk gras wordt te laag ingeschat

Nieuws

Door het groeizame seizoen heeft grasland dit jaar veel natrium en kali onttrokken aan de bodem. Op plaatsen waar veel regen is gevallen, kan bovendien een deel van de mineralen zijn uitgespoeld.

Door het natte en groeizame seizoen is dit jaar veel kali en natrium aan de bodem onttrokken en uitgespoeld
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right