Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Het gebruik van ontwormingsmiddelen in vee kan negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.

Ontwormingsmiddelen kunnen schadelijke effecten hebben op insecten die op de mest leven

Nieuws

Het sleepvoetsysteem in combinatie met het toevoegen van water mag volgend jaar toch nog gebruikt worden. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Veehouders moeten aannemelijk maken dat ze water inzetten bij het gebruik van een sleepvoetsysteem

Nieuws

ILVO heeft in totaal zestien nieuwe maisrassen toegevoegd aan de Belgische nationale rassenlijst. Het gaat om tien kuilmaisrassen en zes korrelmaisrassen.

Afgelopen jaar bedroeg het areaal kuilmais in België bijna 180.000 hectare

Nieuws

Afgelopen jaar zijn er bij 28 procent van de metingen te hoge nitraatwaarden aangetroffen in Vlaams oppervlaktewater, zo blijkt uit rapporten van de Vlaamse Mileudienst (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij. 

Vooral in het rivierengebied van de Maas en de IJzer zijn de nitraatgehaltes te hoog

Nieuws

Verhoogd risico op watertekorten in 2019

29-11-2018  · 2 reacties

Uit analyses van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) blijkt dat de droge zomer van 2018 ook effect zal hebben op de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019, afhankelijk van de neerslag in de wintermaanden. 

De grondwaterstand zal ook volgend jaar nog last hebben van de droge zomer van 2018

Nieuws

De Europese Commissie versoepelt de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen. Met deze beslissing wil Europa veehouders met een tekort aan veevoer ondersteunen.

Wintergewassen die bestemd zijn voor begrazing of ruwvoederproductie, kunnen dit jaar bij wijze van uitzondering beschouwd worden als groenbedekker

Nieuws

Vlaamse derogatiebedrijven mogen hun graslanden dit najaar scheuren. Het bericht staat te lezen in het weekblad Boer en Tuinder van belangenverdediger Boerenbond. 

Uitzonderlijk kan grasland in Vlaanderen wel in het najaar worden gescheurd

Nieuws

Vanwege de aanhoudende droogte heeft minister Schouten de uitrijperiode van mest verlengd voor zowel bouw- als grasland.

Minister adviseert maximaal 15 kuub mest per hectare op weideland uit te rijden

Nieuws

Groenbedekkers in het kader van de aanleg van ecologisch aandachtsgebied kunnen Vlaamse veehouders alsnog benutten om het tekort aan ruwvoeder op te vangen. Dat meldt de Vlaamse overheid. 

Mengsels groenbedekkers mogen afgestemd worden op gebruik als kwalitatief ruwvoer

Nieuws

De gevolgen van de extreme droogte zijn zowel in Nederland als Vlaanderen goed zichtbaar. 

In het zuiden van het land en Vlaanderen zijn sommige graspercelen veranderd in een steppe
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right