Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Met waarden van 1100 vem en 300 gram suiker groeit er momenteel krachtvoer in het land. ‘Vooral het hoge suikergehalte en de hoge verteringssnelheid vallen op’, zo verduidelijkt Coen van Sterkenburg, rundveespecialist bij AgruniekRijnvallei, de grascijfers van afgelopen week.

Een echte volle maaisnede staat er in de meeste regio’s nog niet, al kun je percelen gaan maaien in dienst van beweiden

Nieuws

Onderzoekers van Wageningen UR gaan studie doen naar verschillen tussen snijmaisrassen in eiwitopbrengst en stikstofbenutting.

De eiwitopbrengst van een hectare snijmais bedraagt 75% van de eiwitopbrengst van een hectare gras

Nieuws

Het gebruik van humuszuren kan ervoor zorgen dat er bij de teelt van mais minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

De dosering gewasbeschermingsmiddelen kan omlaag bij het toepassen van humuszuren

Nieuws

Na één groeiseizoen is er geen verschil in de botanische samenstelling van de grasmat tussen percelen die in het voorjaar (begin april) of in het najaar (begin september) zijn doorgezaaid met kruidenmengsels. 

Na één groeiseizoen lag de bedekkingsgraad van de kruiden in proefpercelen tussen de 25 en 30 procent (foto: Aeres Hogeschool)

Nieuws

Om ervoor te zorgen dat de opgenomen nutriënten door het vanggewas ten goede komen aan de maisteelt is het van belang dat een vanggewas niet te laat wordt ondergewerkt. 

Indien alleen een mechanische bestrijding wordt gedaan is het raadzaam om bij een fors gewas eerst te maaien, klepelen of bloten (foto Vee en Gewas)

Nieuws

Vorige week hinkte de temperatuursom nog achter op de voorgaande jaren. Een ongeziene temperatuurshift maakt dat we vermoedelijk eind van deze week de kaap van 250 bereiken.  

De eerste kunstmestgift wordt best gegeven vanaf een temperatuursom van 250 à 300

Nieuws

Zowel nieuw ingezaaid als bestaand grasland heeft steeds meer te maken met uitval, constateren specialisten van ForFarmers. Aaltjes en schimmels in de bodem zouden de reden daarvoor kunnen zijn.

Volgens ForFarmers zit er bij veel uitval niets anders op dan doorzaaien (foto: ForFarmers)

Nieuws

Op de 32ste editie van de Agromeeting lanceerde Limagrain België de eerste maisrassen die droogteresistent zijn. Deze maisrassen dragen het Hydraneo-label.

Limagrain brengt de eerste droogteresistente maisrassen op de markt

Nieuws

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO heeft op haar website de rassenlijsten van voederbieten en mais voor 2021 gepubliceerd.

Op de rassenlijst van het ILVO staan vier nieuwe kuilmaisrassen

Nieuws

De najaarskuilen bevatten opvallend veel nitraat. Zestien procent van de najaarskuilen bevat meer dan 5 gram nitraat (NO3-) per kg ds.

Door late mineralisatie bevatten najaarskuilbalen veel nitraat
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right