Sitemenu

woensdag 8 juli 2020
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Dankzij hoge temperaturen, voldoende vocht en een lichte eerste snede kan de tweede snede zich wel eens erg snel gaan ontwikkelen.

Nog niet alle meststoffen van de eerste snede zijn opgenomen

Nieuws

Vlaanderen telt een kwart meer grasklaver in 2017. Dat blijkt uit de eerste analyse van de opgegeven verzamelaanvragen bij het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Vlaams areaal grasklaver stijgt tot 12.922 hectare in 2017

Nieuws

Het huidige fraai drogende weer is aanlokkelijk om werk te maken van het zaaien van snijmais. Veredelaar Limagrain waarschuwt echter dat de omstandigheden nog niet optimaal zijn.

Lage temperaturen na inzaai van snijmais zorgen voor groeistress tijdens de beginontwikkeling

Nieuws

Uit praktijkproeven blijkt dat bij mais- en graskuilen zowat 15 procent van het ruwvoer verloren gaat door conserveringsverlies en broeiverlies. ForFarmers introduceert met SiloSolve FC een nieuwe kuilverbeteraar voor zowel gras- als maiskuilen.

SiloSolve is zowel bruikbaar bij lage als hoge drogestofgehaltes

Nieuws

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent hebben een gen ontdekt dat de zaadopbrengst in maishybriden met 10 tot 15 procent kan verhogen. Het onderzoek is gepresenteerd in het wetenschapsblad Nature. 

Gen ontdekt dat maisopbrengst verhoogt met tien tot vijftien procent

Nieuws

Glyfosaat niet kankerverwekkend

16-03-2017  · 2 reacties

Het bestrijdingsmiddel glyfosaat, dat onder andere bekend is van het merk Roundup, is toch niet kankerverwekkend. Zo oordeelt althans het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Later dit jaar neemt de Europese Commissie een besluit over de vergunning voor glyfosaat

Nieuws

De zuurgraad (pH) van Belgische landbouwgrond vertoont een dalende trend. Dat zei bodemanalist Jan Bries bij het zeventigjarig bestaan van de Bodemkundige Dienst van België.

Het ontbreekt volgens bodemanalist Jan Bries vaak aan tijd voor een bekalking

Nieuws

Grasland gaat gemiddeld genomen veel te vaak op de kop. Dat hoeft niet standaard elke zes jaar, stelt onderzoeker Nick van Eekeren.

Bij het scheuren van grasland gaat organische stof verloren

Nieuws

Op grasland wordt algemeen aangenomen dat de stikstofbenutting uit kunstmest al snel 80 procent of meer ligt. Maar in werkelijkheid wordt in proeven op zandgrond vaak maar een efficiëntie van 60 tot 65 procent gehaald.

Vooral zware regenval net na het strooien kan zorgen voor flinke verliezen

Nieuws

Als alles meezit, kunnen veehouders al in het voorjaar van 2017 gebruikmaken van de nieuwe meststof Groen Fosfaat. De ontwikkelaars van Groen Fosfaat - DLV Advies, MeMon en EcoEnergy - werken op dit moment hard aan de ontwikkeling van deze maismeststof met natuurlijk fosfaat. 

De meststof Groen Fosfaat bevat fosfaat van organische oorsprong uit varkensmest
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right