Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

n Vlaanderen staat dit jaar bijna 12 procent meer grasklaver dan in 2019. Het totale areaal van de vlinderbloemige komt daarmee op 20.000 hectare.

Rode klaver past uitstekend op percelen tijdelijk grasland die alleen worden gemaaid

Nieuws

De Oostenrijkse machinefabrikant Pöttinger test dit seizoen de zelf ontwikkelde Sensosafe op maaiers. Deze optische sensoren sporen wild op dat zich in het lange gras verschuilt. Hierdoor kan voorkomen worden dat de dieren in de maaier belanden.

De Sensosafe op een frontmaaier heft na het detecteren van wild razendsnel de maaier op (foto: Pöttinger)

Nieuws

Het zusterblad Veeteelt organiseert wederom de competitie 'Beste Graslandboer.' Ook Vleesveehouders uit Nederland en Vlaanderen worden aangespoord om deel te nemen.

Jelte Bakker teelt met groot enthousiasme gras

Nieuws

De regen van de afgelopen 2 weken bracht de grasgroei terug op gang en de tweede snede is overal weg. Ook de derde snede zit bij sommigen (nog net niet) in de kuil en op de beregende percelen staat de 4de snede al volop te groeien. Dat meldt LCV, het Landbouwventrum voor voedergewassen

De groei van de voorbije 2 weken bedroeg gemiddeld 95 kg droge stof per dag

Nieuws

‘Als onze overheid waardevol grasland écht met een subsidie wil beschermen, doet ze dat best met een rechtstreekse premie voor grasland en niet met een onrechtstreekse premie per zoogkoe’, dat stellen Bert Boonen en Titus Ghyselinck in een opiniestuk in het Vlaamse weekblad Knack. 

De graslandpremie zou voortaan ook beïnvloed kunnen worden door bij voorbeeld de aanwezigheid van kruiden in het gras of bomen in de weide

Nieuws

Ook dit jaar is het weer een uitdaging om het grasland goed te houden met de extreme droogte. Het is daarom extra belangrijk om je perceel gras optimaal te managen, zodat het sterk blijft en genoeg gras opbrengt.

Maaihoogte van gras belangrijk bij droogte

Nieuws

Er is een wetenschappelijk artikel verschenen waarin genetische en niet-genetische opbrengsttrends van Nederlandse voedergewassen worden beschreven in de tijd. Waar mais duidelijk een positieve trend laat zien in gewasopbrengst de afgelopen jaren, is deze bij gras niet gevonden.

De opbrengst van mais nam in de praktijk in de afgelopen 25 jaar toe met gemiddeld met 195 kg ds/ha

Nieuws

Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Gebruik van stalmest draagt bij aan het beter vasthouden van vocht door de bodem

Nieuws

Bacteriën kunnen, als biologisch bemestings- en bestrijdingsproduct, in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij de teelt van mais.

Specifieke bacteriën op en in de wortels maken jonge maisplantjes minder gevoelig voor kou

Nieuws

Koeien hebben een duidelijke voorkeur voor graslanden die ingezaaid zijn met een mengsel van tetraploïde raaigrassen en klaver.

Klaver houdt het gras groen en fris
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right