Sitemenu

vrijdag 3 juli 2020
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De snijmaiskuilen van dit jaar zijn gemiddeld droog en bevatten veel zetmeel. Dit blijkt uit de gemiddelde resultaten van de maiskuilanalyses van Eurofins Agro.

Op percelen waar goed bodembeheer plaatsvond, werd betere mais geoogst

Nieuws

Vanwege het mooie weer en vooral vanwege de goede draagkracht van de grond is dit najaar ideaal om percelen met een lage pH-waarde van een kalkgift te voorzien. Daarover zijn ruwvoeradviseurs het unaniem eens.

Goede grassen gedijen beter bij een hoge pH

Nieuws

Afrijping maïs verloopt razendsnel

21-09-2016  · 2 reacties

Door de extreem warme periode van verleden week is de afrijping van de maïs enorm versneld. Na enkele weken met een stijging van 3 tot 4 procent per week bleek uit de staalnames van afgelopen vrijdag dat de droge stofgehaltes  gemiddeld meer dan 5% gestegen zijn.

Nieuws

Claas-importeur in Nederland - Kamps de Wild - verwacht dat er dit maisseizoen dertig maishakselaars uitgerust zijn met een shredlage-kneuzer.

Het verschil tussen gewone mais (links) en shredlage-mais (rechts) is duidelijk zichtbaar

Nieuws

Vruchtwisseling met mais levert elf procent meer gras op per hectare, zo blijkt uit meerjaarse proeven op proefbedrijf De Marke.

WUR adviseert om eens per vijf tot zes jaar grasland te scheuren

Nieuws

‘Op dit moment zien we op proefvelden al dat mais tussen de 25 en 30 procent droge stof bevat.’ Dat vertelt Jos Groot Koerkamp, manager veehouderij bij Limagrain, naar aanleiding van het naderen van de maisoogstcampagne.

De app MaisManager is vernieuwd en geeft nu adviezen over inkuilwijze

Nieuws

De hoge bodemtemperaturen en vochtige omstandigheden maken het grasland in deze periode gevoelig voor roestbesmetting.

Om weidegras smakelijk te houden, raadt Agrifirm aan om percelen waar roest voorkomt te maaien

Nieuws

Het ruweiwitgehalte in het weidegras is met 173 gram per kilo droge stof momenteel opvallend laag. Dat blijkt uit de versgrasmonsters die Agrifirm heeft gepubliceerd in de Grasmonitor.

Het suikergehalte in het gras ligt momenteel relatief hoog

Nieuws

Grasgroenbemester Proterra Maize mee zaaien met de mais levert een positief saldo van 226 euro per hectare.

Nieuws

Het aanbod aan inkuilmiddelen is groot, maar welk middel is het meest effectief bij een bepaald type gras? Om veehouders daarbij te helpen stelde ForFarmers voor het op handen zijnde inkuilseizoen een keuzeschema op.

Inkuilmiddelen zijn te onderscheiden op twee verschillende processen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right