Sitemenu

zondag 9 mei 2021
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Op biologische bedrijven is de ammoniakemissie per hectare ongeveer de helft van gangbare bedrijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Livestock Research waarin wordt beschreven wat de effecten van biologische bedrijfsvoering zijn op stikstofverliezen. 

Biologische veebedrijven kunnen een goede rol spelen in de bufferzone rond Natura2000 en andere natuurgebieden.

Nieuws

Met de nieuwe ministeriële instructie in het stikstofdossier moet elke vergunningsaanvraag van een veehouderij gepaard gaan met een passende beoordeling en moet ook elke veehouderij individueel aantonen dat ze geen significante negatieve impact heeft op de beschermde natuur. Het Agrofront (Boerenbond en ABS ) reageert teleurgesteld. 

'Een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt.'

Nieuws

Landbouwers die op zoek zijn naar extra inkomstenbronnen, kunnen zich wenden tot Microsoft.

Stuart Austin ontving van Microsoft 320.000 euro in ruil voor extra opslag van 40.000 ton CO2 (foto Farm Weekly)

Nieuws

Bij de opmaak van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 werd er beslist om de zoogkoeienpremie uit te faseren tegen 2027. Verschillende organisaties schuiven in opiniestukken in de kranten hun alternatieven naar voren. 

Bij het huidige mondiale productieniveau draagt de methaanuitstoot door de veestapel slechts 0,1° graden Celsius bij aan de klimaatopwarming van 1,5° Celsius

Nieuws

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 3 op de 4 Amerikanen van mening is dat vlees in een gezond en gebalanceerd eetpatroon thuishoort.

Het YouTube kanaal is een geliefkoosd terrein van de Amerikanen om recepturen met vlees op te vragen

Nieuws

Zondag 4 april vindt de iconische wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen’ plaats met alle ‘Flandriens’ uit het wielerpeloton. Boerenbond organiseert een gigantische spandoekenactie langs het parcours. 

Boerenbond organiseert een gigantische spandoekenactie tijdens de iconische Vlaamse kasseiklassieker, de Ronde van Vlaanderen (foto: Boerenbond).

Nieuws

Kweekvleesproducent Meatable heeft €47 miljoen opgehaald om de ontwikkeling en productie van kweekvlees uit te breiden.

Meatbale heeft sinds de oprichting in 2018 nu zo’n €60 miljoen opgehaald.

Nieuws

Stichting Agrifacts schetst een onvolledig beeld van de berekening van kritische depositiewaarden.

Wim de Vries: ‘Het onderzoek waarop de conclusies van STAF zijn gebaseerd is onvolledig’

Nieuws

23 maart 1971. Zo’n 50 jaar geleden protesteerden 100.000 Europese boeren in de Brusselse straten tegen de plannen van Europees commissaris Sicco Mansholt om de landbouw te moderniseren.

Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt ontvouwde in de jaren zestig een revolutionair plan om de landbouw in Europa te moderniseren (foto CAG)

Nieuws

205 gemeenten vragen de verschillende regeringen in België om - net als Nederland - statiegeld te heffen op drankverpakkingen om het zwerfvuil terug te dringen.

Zwerfvuil zou jaarlijks ook tot 6.200 koeien in Vlaanderen ziek maken (foto: Landelijke Gilden)
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right