Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

De oorlog in Oekraïne leidt nog niet tot schaarste aan levensmiddelen en explosieve kostenstijgingen voor veehouders zouden zo maar eens het gevolg kunnen zijn van speculerende partijen in de keten.

CBL-directeur Marc Jansen: ‘Supermarkten hebben er geen enkel belang bij als partijen in de keten dreigen om te vallen.’

Nieuws

Tegen eind maart 2022 wil Vlaanderen 18.000 duurzame opvangplaatsen vrij maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tegelijk bereidt Vlaanderen zich voor op een nog grotere toestroom - en dus ook huisvestingsnood - van Oekraïense vluchtelingen. 

Een warme en menswaardige opvang voor Oekraïense vluchtelingen, daar wil Vlaanderen zich samen met de landbouwers voor engageren.

Nieuws

Een tweede stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zet de Vlaamse regering onder hoogspanning. 

Een natuurgebied waar de totale stikstofbelasting reeds in het rood gaat, mag geen extra stikstof slikken.

Nieuws

De uitstoot van ammoniak was in Nederland in 2020 bijna een half procent hoger dan in 2019

Een relatief hoge eiwitgehalte in ruwvoer zorgde in 2020 voor een stijging van de ammoniakemissie uit de melkveehouderij

Nieuws

Immunoloog en longarts Bart Lambrecht droomt van de ontwikkeling van een ‘puffer’ met boerderijlucht.

‘Boerderijlucht traint het afweersysteem van jonge kinderen’, stelt immunoloog Bart Lambrecht

Nieuws

Honden zorgen voor aanzienlijke stikstofdepositie in Vlaamse natuurgebieden, een overbemesting die tot nu toe buiten beeld bleef.

Honden aan de leidband zorgen voor ernstige puntvervuiling langs de wandelpaden in natuurgebied (foto: Staatsbosbeheer)

Nieuws

Het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw was in 2020 ongeveer 4,5 procent hoger dan in 2019.

De belangrijkste aanvoerposten van stikstof in de landbouw zijn krachtvoer en kunstmest

Nieuws

De prijzen in de Belgische supermarkten liggen de eerste weken van dit jaar al 3 tot 5 procent hoger in vergelijking met het begin van de pandemie. 

De inflatie heeft ook de supermarkten bereikt

Nieuws

Greenpeace vindt dat reclame voor vlees aan strikte regels moet worden onderworpen. Volgens de milieuorganisatie gebruikt de vleessector dezelfde marketingtechnieken als de tabaksindustrie. 

Nieuws

De landbouwcommissie van het Europees parlement bekijkt of de landbouw niet beter moet worden beschermd tegen de groeiende wolvenpopulatie. 

Is het allerhoogste ­beschermings­statuut van de wolf houdbaar? (foto natuurenbos.be)
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right