Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Uit de recentste meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied slecht blijft.

De nitraatresidumetingen die de Mestbank elk najaar laat uitvoeren wijzen erop dat de bemestingspraktijken nog niet op punt staan.

Nieuws

De uitdaging om betaalbaar kweekvlees te produceren zijn zo groot dat de wereld de komende decennia niet hoeft te rekenen op dit product. Dat stelt de Amerikaanse wetenschapsjournalist Joe Fassler in een uitgebreid artikel in the Counter.

Nieuws

De Raad van State trekt een streep door een grote ruilverkaveling in Gooik. De stikstofimpact op twee natuurgebieden is mogelijk te hoog. 

De ruilverkaveling in Gooik zou de grootste ooit in Vlaanderen worden

Nieuws

Boeren en boerinnen van Boerenbond, Groene Kring en Ferm zorgden gisteren met hun tractoren voor langzaamaan tot stilstand verkeer in vijf Vlaamse steden om alzo uiting te geven aan hun woede. 

Zo’n 400 tractoren zorgden voor ernstige verkeershinder rond Tienen (Vlaams-Brabant).

Nieuws

Consumenten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geven aan hun vleesconsumptie de komende zes maanden te zullen minderen.

Smaak en gezondheid zijn de belangrijkste motivaties om plantaardige producten te kopen (foto Trouw)

Nieuws

Volgens een analyse van De Rabobank komen er in 2022 kansen voor dierlijke eiwitketens die minimale prikkels nodig hebben om over te stappen op duurzamere productiesystemen. 

Rabobank: 'Focus op duurzaamheid is de sleutel tot groei'

Nieuws

De artikelenreeks Vegan versus vee van redacteur Tijmen van Zessen is beloond met de Gouden Greep 2020.

Tijmen van Zessen ontvangt de Gouden Greep van juryvoorzitter Bert de Jong

Nieuws

Het Vlaamse instituut ILVO gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om ammoniak uit stallucht, opgevangen in luchtwassers, om te zetten in hoogwaardige organische meststoffen of eiwitrijk veevoer.

Stikstofrijk spuiwater wordt ingezet als minerale meststof maar zou ook kunnen worden opgewaardeerd tot hoogwaardige meststof of eiwitrijk veevoer

Nieuws

De stikstofnormen voor boerensloten en afwateringen zijn in Nederland een stuk strenger dan in de buurlanden.

Stichting Agrifacts heeft uitgezocht dat buurlanden minder strenge stikstofnormen hanteren voor water in boerensloten dan Nederland

Nieuws

Meer dan honderd landen, waaronder Nederland en België, hebben zich aangesloten bij het ‘methaanpact’ van de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De ondertekenaars van het ‘methaanpact’ willen de uitstoot van methaan in 2030 verminderen met 30 procent ten opzichte van 2020
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right