Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Twee op de drie Nederlandse heeft een positieve of zeer positieve houding ten opzichte van de land- en tuinbouw, 28 procent neemt een neutrale positie in en slechts 6 procent denkt negatief over de agrarische sector.

Vrijwel alle Nederlanders vinden het belangrijk dat de weidegebieden beschermd worden

Nieuws

In 2020 waren er in België 35.996 landbouwbedrijven of -0,3% ten opzichte van 2019. De daling is iets groter in Vlaanderen dan in Wallonië. De rundveestapel is met 1,6% afgenomen.

Het aantal zoogkoeien nam met 4,4% af.

Nieuws

In 2020 is het succes van de biologische landbouw opnieuw onmiskenbaar. Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden.

Biorundvee boekte slechts een lichte vooruitgang (foto StatBel)

Nieuws

Een Britse commissie heeft een beleidsplan neergeschreven voor een nationale voedselstrategie. Hierin staat dat de vleesconsumptie in het Verenigd Koninkrijk met 30% terug moet.  

Britse boerenbelangenbehartigers zien het beleidsstuk als een wake up call voor meer waardering voor het voedsel dat Britse boeren produceren.

Nieuws

In Nieuw-Zeeland wordt gewerkt aan een vaccin dat de methaanproductie bij koeien reduceert.

De vaccinstrategie om de methaanemissie door koeien tegen te gaan lijkt veelbelovend, praktijkrijp is het nog niet.

Nieuws

Ketenpartners in de Vlaamse veehouderij roepen de Vlaamse regering op om een stikstofbeleid te ontwikkelen dat rechtszekerheid en ontwikkelperspectief biedt.

Door de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dreigt een slot op de vergunningverlening

Nieuws

Veel restaurants in Nederland moeten hun menukaarten aanpassen als gevolg van de schaarste aan vlees sinds de heropening van de horeca na de harde lockdown. 

Afgeschaalde productie in binnen- en buitenland zorgt voor vleesschaarste in Nederland. (foto Nice to Meat)

Nieuws

Duizenden boeren met honderden trekkers hebben gistereng opnieuw aandacht gevraagd voor hun zorgen over de toekomst.

Met de protesten van 7 juli 2021 uitten Nederlandse boeren hun zorgen over de toekomst van hun bedrijven

Nieuws

COVID-19 heeft het eetgedrag van groepen Nederlanders doen omslaan naar gezonder en duurzamer of juist ongezonder eten. Dit komt naar voren in een studie van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van LNV.

22 procent van de Nederlanders is door de pandemie gezonder gaan eten, terwijl 12 procent juist ongezonder is gaan eten

Nieuws

Binnen de landbouw is het mogelijk om veel CO2 in de bodem vast te leggen via allerlei natuurlijke processen. In een driejarig project wil het Duitse chemieconcern Bayer onderzoeken of dat tot nieuwe inkomsten voor Europese boeren kan leiden.

Bayer mikt op klimaatslimme landbouwpraktijken om CO2 vast te leggen en boeren te belonen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right