Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Volgens marktonderzoek van Rabobank naar de markt voor alternatieve eiwitproducten als vlees- en zuivelvervangers groeit de markt tot en met 2035 flink door, maar blijft het ook dan een nichemarkt.

Rabobank schat in dat de markt voor vleesvervangers over 15 jaar verachtvoudigd is, van 214 kiloton naar bijna 1700 kiloton in 2035

Nieuws

De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 door de rundvleesketen kan met 30% tot 40% omlaag in 2030.

De meeste reductie van CO2 verwacht Rabobank in de productie van het veevoer, fokkerij, voeding van het vee en management van grond en beweiding

Nieuws

Het project BovINE, het Europees netwerk voor innovatie in de vleesveesector, zit halverwege haar looptijd van drie jaar. Het project BovINE kan steunen op een Europese werkingssubsudie van 2 miljoen euro gespreid over drie jaar.

Tijdens een webinar over een stand van zaken, vroeg Jean-Pierre Fleury, voorzitter van de Copa-Cogeca werkgroep voor rundvlees, de Europese vleesveehouders extra alert te zijn.

Begraasde grasland is een deel van de oplossing in de klimaatopwarming door vastlegging van CO2.

Nieuws

Glyfosaat, de werkzame stof in de onkruidbestrijder Roundup, kan niet als kankerverwekkend worden geclassificeerd.

Nieuws

Organisaties maar ook individuele landbouwers die ideeen hebben over een toekomstgerichte voedselstrategie of voedsel voor de toekomst. Daar is de Vlaamse overheid, samen met de partners in de voedselcoalitie, op zoek naar. Wie zijn idee samen met andere ‘voedselveranderaars’ wil realisere, kan voor 30 juli zijn of haar idee indienen.

Onder de naam Go4Food gaat Vlaanderen op zoek naar innovatieve ideeën over voedsel in de toekomst

Nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij, organiseert samen met de praktijkcentra varkens en rundvee een webinar over duurzaam ondernemen in de veehouderij. Het webinar heeft plaats op dinsdag 22 juni 2021, van 20u tot 22u.  

Nieuws

Zo'n 35 procent van de volwassen Nederlanders zegt in het afgelopen jaar minder vlees te zijn gaan eten. Een half procent is hier helemaal mee gestopt.

Zo'n 45 procent van de Nederlanders is flexitariër en eet maximaal vier dagen in de week vlees

Nieuws

Met het label “Lekkers van bij ons” zal Vlaanderen de komende tijd het belang en de eigenheid van lokale voeding breed promoten en dat in winkels en horeca, tot in de rekken en op de menukaart. Het initiatie werd recent voorgesteld door VLAM en Vlaams minister van landbouw, Hilde Crevits.

 

Minister Crevits onthulde het eerste ambassadeurschap Lekker van bij ons bij brouwerij Palm

Nieuws

De vermaarde Franse veehouderijbeurs SPACE in het Franse Rennes zal wel degelijk plaatsvinden van 14 tot 16 september 2021. Het bezoekrecht aan de beurs is voorwaardelijk en volgens het nieuwe normaal. 

Bezoekers zullen in het bezit moeten zijn van een gezondheidsattest.

Nieuws

Belbeef dat zo’n 85 procent van de rundvleesproductie in België vertegenwoordigd, startte in 2019 met een opvolgingsonderzoek om binnen de sector verschillende elementen van duurzaamheid objectief in kaart te brengen. Uit de nulmeting blijkt dat de vleesveehouders al erg hoog scoren op het vlak van ecologie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en biodiversiteit. 

Uit de eerste resultaten voor 2019-2020 blijkt dat zeven op tien veehouders nu al actief CO2 opslaat in de bodem
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right