Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

De Nederlandse vleesketenpartners onderschrijven het maatschappelijke belang van verdere verduurzaming van de vleessector. Maar een Nederlandse vleesbelasting verwijzen ze naar de prullenmand. 

Een discussie over een vleesbelasting kan alleen in Europees verband gevoerd worden

Nieuws

Het stikstofvoorstel van LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland wordt niet overal positief onthaald FDF-voorman Mark van den Oever en de BoerBurgerBeweging (BBB) laten weten niet achter de nieuwe plannen te staan.

Volgens de BoerBurgerBeweging moet de overheid inzetten op het behoud van de goede boeren die voedsel produceren met de kleinste impact op natuur, milieu en biodiversiteit

Nieuws

LTO Nederland heeft in samenwerking met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland, een voorstel gemaakt om uit de stikstofimpasse te komen.

De sectoren die het meest te lijden hebben onder de stikstofcrisis slaan de handen ineen en komen met een plan om versneld stikstofruimte vrij te maken

Nieuws

Het omstreden slachthuis Verbist gaat tegen de vlakte

Het omstreden slachthuis Verbist ligt al stil sinds 2017 (foto de Standaard)

Nieuws

De vijf Vlaamse provincies, de Vlaamse overheid, VLAM en het Steunpunt Korte Keten lanceren de vierde Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei 2021. Ook VeeteeltVlees doet mee.

In het aankomende nummer van mei focust ook de redactie van VeeteeltVlees zich op de korte keten en in het bijzonder in de rundvleessector.

Nieuws

Op biologische bedrijven is de ammoniakemissie per hectare ongeveer de helft van gangbare bedrijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Livestock Research waarin wordt beschreven wat de effecten van biologische bedrijfsvoering zijn op stikstofverliezen. 

Biologische veebedrijven kunnen een goede rol spelen in de bufferzone rond Natura2000 en andere natuurgebieden.

Nieuws

Met de nieuwe ministeriële instructie in het stikstofdossier moet elke vergunningsaanvraag van een veehouderij gepaard gaan met een passende beoordeling en moet ook elke veehouderij individueel aantonen dat ze geen significante negatieve impact heeft op de beschermde natuur. Het Agrofront (Boerenbond en ABS ) reageert teleurgesteld. 

'Een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt.'

Nieuws

Landbouwers die op zoek zijn naar extra inkomstenbronnen, kunnen zich wenden tot Microsoft.

Stuart Austin ontving van Microsoft 320.000 euro in ruil voor extra opslag van 40.000 ton CO2 (foto Farm Weekly)

Nieuws

Bij de opmaak van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 werd er beslist om de zoogkoeienpremie uit te faseren tegen 2027. Verschillende organisaties schuiven in opiniestukken in de kranten hun alternatieven naar voren. 

Bij het huidige mondiale productieniveau draagt de methaanuitstoot door de veestapel slechts 0,1° graden Celsius bij aan de klimaatopwarming van 1,5° Celsius

Nieuws

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 3 op de 4 Amerikanen van mening is dat vlees in een gezond en gebalanceerd eetpatroon thuishoort.

Het YouTube kanaal is een geliefkoosd terrein van de Amerikanen om recepturen met vlees op te vragen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right