Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Welke foodtrends met rundsvlees gaan in 2021 onze tafels veroveren? Bewust, duurzaam, bezorgen en restaurantkwaliteit in huis halen komen het vaakst voor, aldus het digitaal platform Vlees.nl.

Een smashhamburger met zoete aardappel (foto marleyspoon.nl)

Nieuws

Opluchting alom op het Franse platteland. De Senaat heeft een wettekst goedgekeurd, die het 'zintuiglijk patrimonium van het platteland' beschermt.

Met de nieuwe Franse wet wordt klagen over luchtjes en geluiden nu moeilijker

Nieuws

Einde jaar in zicht

31-12-2020

2021 komt er aan, 2020 stopt weldra met bestaan.

 

Nieuws

De Vlaming keek in 2020 massaal naar het eerste seizoen van Boerenjaar op televisiezender Vier. Er komt nu een tweede seizoen.

Vanaf 5 januari 2021 start het tweede seizoen van Boerenjaar met het wel en wee van 10 nieuwe Vlaamse boerenfamilies

Nieuws

Het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, antwoordt in een vraag om advies dat het verbod op onverdoofd slachten niet strijdig is met de godsdienstvrijheid.

Nieuws

Binnen enkele dagen valt het kerstnummer van Veeteeltvlees in de bus in Vlaanderen en Nederland. Dit jaar besteedt de redactie aandacht aan de maatschappelijke zorg als toegevoegde waarde voor het bedrijf en de omgeving.

Momentopname op een herstelboerderij voor revalidanten na een beroerte of hersenbloeding

Nieuws

‘Het fosfaatprobleem is veel wijder verspreid dan het nitraatprobleem’, schrijft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in haar rapport ‘Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied’.

64 procent van de meetpunten haalt de milieukwaliteitsnorm voor fosfaatgehalte niet

Nieuws

Uit recente cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied achteruit gaat.

De doelen voor de Vlaamse waterkwaliteit binnen MAP 6 zijn verder weg dan bij de start

Nieuws

De Drentse melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) unaniem verkozen tot de nieuwe voorzitter.

Roy Meijer is de nieuwe voorzitter van NAJK

Nieuws

Thema’s als klimaat, duurzaamheid en dierenwelzijn hebben niet meteen een rechtstreekse link met fokkerij, toch zullen ze de komende jaren het debat in de vleessector gaan beheersen. Dat geven verschillende vertegenwoordigers van sectororganisaties en de periferie aan in het novembernummer van VeeteeltVlees.

'Voor een producent is het dan ook zeer belangrijk om een strenge selectie te handhaven in de veestapel', stelt Greta Buys in VeeteeltVlees
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right