Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main-left

Politiek

Nieuws

‘Introduceer een ‘Agri-autoriteit’, een krachtig samenwerkingsverband tussen agrarisch bedrijfsleven en overheid om het maatschappelijk draagvlak en verdienvermogen voor de sector te versterken.’

Om het verdienvermogen van boeren te versterken zou er meer wettelijke ruimte moeten komen voor prijsafspraken ten behoeve van verduurzaming

Nieuws

Om een Nederlands scenario te vermijden in het stikstofdossier, vaardigde Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir op 2 mei een ministeriële instructie uit als tussentijds stikstofkader in afwachting van een definitieve regeling. De nieuwe mestregels zijn echter niet wettelijk. 

Nieuwe mestregels kunnen slechts bij decreet (wet) en niet via een instructie worden opgelegd.

Nieuws

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits en het Departement Landbouw en Visserij willen iedereen meer toegang geven tot cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw. Daartoe is een nieuwe cijferwebsite ontwikkeld. 

Nieuws

In afwachting van een definitieve stikstofregeling (PAS - Programmatorische Aanpak Stikstof) later dit jaar, heeft de Vlaamse regering een akkoord gevonden voor een ministeriële instructie die de stikstofuitstoot vanuit de landbouw en de industrie op de natuur regelt.

Nieuws

De Europese Commissie heeft op verzoek van de Raad een studie over nieuwe genomische technieken (NGT's) gepubliceerd. 

De Commissie start een raadplegingsprocedure met het oog op een nieuw rechtskader voor genomische technieken

Nieuws

De Europese Unie heeft bepaald welke economische activiteiten ‘groen’ zijn en in aanmerking komen voor miljarden euro’s subsidies en leningen. Landbouw is (voorlopig) nog niet benoemd. 

Landbouwactiviteiten komen voorlopig nog niet in aanmerking voor het Europese, groene investeringsgeld

Nieuws

‘Maak een plan voor een nationaal akkoord met daarin een integrale langetermijnvisie en wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap.’

De aanbevelingen voor een nationaal landbouwakkoord zijn opgesteld door invloedrijke bestuurders, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven.

Nieuws

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en verschillende Nederlandse vleesveestamboeken roepen alle Nederlandse veehouders op in actie te komen tegen een voorgestelde slachttaks. Op 9 maart opende de Nederlandse overheid een internetconsultatie voor deze slachttaks.

Voor Nederlandse runderen, die in Nederland geslacht worden, stelt de PvdD een slachttaks voor van 340,63 euro per rund.

Nieuws

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat het gebruik van digitale kunstmestregisters regelt, afgelopen vrijdag definitief goedgekeurd.

Ook de gegevens van januari tot 15 april 2021 moeten verwerkt worden via het nieuwe kunstmestregister.

Nieuws

Het vorige week naar buiten gebrachte stikstofadvies van adviesgroep ABD Topconsult is niet te controleren omdat het deels is gebaseerd op ecologische studies die niet beschikbaar zijn.

De conclusies uit het stikstofadvies van Nederlandse topambtenaren zijn volgens STAF niet te controleren
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right