Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Politiek

Nieuws

Wat is de balans die je kunt opmaken na een dag boerenprotest? Melkveehouder en freelanceredacteur Tijmen van Zessen maakte een analyse.

De sfeer in Stroe had iets weg van een festival (foto: Fleur Maartje Bakker)

Nieuws

'Wij keren Den Haag de rug toe!' Onder dit motto demonsteren op 22 juni in het Veluwse dorpje Stroe duizenden boeren en sympathisanten tegen de stikstofplannen van minister Van der Wal.

Duizenden boeren en sympathisanten keren Den Haag de rug toe

Nieuws

Greenpeace komt met een opmerkelijke steunbetuiging voor de protestacties tegen het stikstofbeleid.

Milieuorganisatie Greenpeace roept de achterban op om 'groene boeren' te steunen

Nieuws

De steun van Nederlanders voor boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het Kabinet groeit.

Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen om stikstof maar zij vinden steeds vaker dat de rekening voor het probleem eenzijdig bij boeren wordt gelegd

Nieuws

Het ministerie van LNV heeft naast de landelijke kaart met richtinggevende emissiereductiedoelstellingen ook kaarten per provincie online gezet.

Op de provinciale kaarten komen de stikstofdoelstellingen per gebied duidelijker naar voren, zoals op deze kaart van provincie Friesland (beeld via aanpakstikstof.nl)

Nieuws

De gezamenlijke actiedag tegen de stikstofplannen op woensdag 22 juni zal worden verplaatst van Den Haag naar een nog nader te bepalen locatie op de Veluwe.

De protestactie tegen de stikstofplannen zal niet in Den Haag gehouden worden

Nieuws

De gepresenteerde plannen om de uitstoot van stikstof te reduceren zijn volledig onrealistisch, zo reageren verschillende boerenbelangenorganisaties.

De plannen van de overheid bevatten onmogelijke opgaves voor stikstofreductie

Nieuws

Van een stikstofreductie van 12 procent in gebieden met minder beperkingen tot 70 procent in gebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en zelfs 95 procent in Natura 2000-gebieden en het Natuur Netwerk Nederland.

De stikstofreductiedoelstellingen die de ministers Henk Staghouwer van LNV en Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof vandaag openbaar maakten zijn fors.

In veenweidegebieden geldt een reductiedoelstelling van 47 procent

Nieuws

Een versoepeling van de normen voor gebruik van dierlijk mest of Renure-producten is nog niet voor meteen. Dat gaf Vlaams minister Demir aan in het Vlaams parlement.

Door de hoge kunstmestprijzen is er bij veel landbouwers wel een roep naar alternatieven

Nieuws

Boerenbelangenorganisaties hebben verontwaardigd gereageerd op de uitgelekte plannen van LNV over de stikstofreductie.

De stikstofdoelen hebben grote gevolgen voor de landbouw
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right