Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Politiek

Nieuws

Rond de gebieden Gelderse Vallei en de Peel in Noord-Brabant moet de uitstoot van stikstof met zeventig tot tachtig procent omlaag. Dat schrijft dagblad NRC vandaag op de voorpagina.

In gebieden met veel kwetsbare natuur moet de stikstofuitstoot fors naar beneden

Nieuws

Doordat Hilde Crevits de volledige bevoegdheden van ontslagnemend minister Beke overneemt komt de ministerportefeuille met onder meer landbouw, economie en werk in handen van Jo Brouns.

Nieuw landbouwminister Brouns (tweede van links), samen met CD&V-voorzitter Coens en Vlaams ministers Crevits en Dalle (foto CD&V)

Nieuws

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie waarin de minister van Natuur en Stikstof wordt opgeroepen om in het stikstofbeleid instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden centraal te stellen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer ruimte bieden aan de initiatieven van boeren in gebiedsprocessen

Nieuws

De stikstofproblematiek en de conceptnota Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen voor heel wat ongerustheid en stress bij de Vlaamse land- en tuinbouwsector zowel door de direct als indirect betrokkenen. 

Boeren op een Kruispunt krijgt 1,4 miljoen euro extra voor tijdelijke personeelsversterking

Nieuws

Met een grote meerderheid van 611 tegen 14 stemmen heeft het Europees Parlement gisteren ingestemd met een plan om de biologische landbouw in de EU te stimuleren.

De doelstelling van 25 procent biolandbouw uit de F2F-strategie werd door het EP-parlement niet weerhouden in haar actieplan

Nieuws

De keten leeft met de landbouw of gaat er mee ten onder. Dat was een van de boodschappen op de wake-up-call die Vlaamse ketenpartners verbonden met de landbouwsector stellen aan de Vlaamse politiek. De volledige keten wil meer realisme zien in het stikstofdossier dat ook economische en wetenschappelijke onderbouw mist.

Verschillende politici kregen van de ketenpartners de boodschap voor een realistisch stikstofbeleid mee

Nieuws

‘Jonge boeren hebben met het Vlaamse stikstof-akkoord een stukje zekerheid gekregen, maar enig perspectief ontbreekt volledig.’ 

Bram Van Hecke: ‘Als ik bij de Europese Raad van Jonge Landbouwers, uitleg dat stikstofuitstoot in Vlaanderen aanleiding is om een hele sector op slot te zetten, kan men het niet geloven’ (foto: Stephan Vileyn)

Nieuws

De Europese Commissie heeft in het kader van de Green Deal een voorstel van richtlijn klaar om veehouderijen te catalogeren. Een bedrijf met meer dan 150 grootvee-eenheden wordt bestempeld als agro-industrieel en valt daardoor vanaf 2027 onder de EU-directieve industriële emissies. 

In Europa zouden 185.000 veehouderijen als 'agro-industrieel' kunnen gecatalogeerd worden met alle gevolgen van dien.

Nieuws

De Europese Commissie laat uitzonderlijk toe om in 2022 percelen op braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergroeningsbetaling.

Nieuws

Europa gaat Vlaanderen 2,7 miljoen euro steun geven in het kader van voedselzekerheid. Vlaams landbouw minister Crevits stelt daarbovenop nog eens 5,5 miljoen euro Vlaamse middelen ter beschikking. 

content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right