Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Politiek

Nieuws

Dat heeft Minister Staghouwer (LNV) medegedeeld aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de zogenaamde vleespropaganda van de Europese Unie (EU). 

Nederland wil de EU-financiering voor landbouwproducten beperken tot duurzaam geproduceerde én gezonde producten.

Nieuws

‘De ontwikkeling van biologische landbouw in de EU moet vraaggericht zijn’ stellen de leden van de landbouwcommissie van het Europees Parlement unaniem in een resolutie. Dat gaat in tegen de eis van 25 procent biologisch areaal in de Farm to Fork strategie. 

Elke lidstaat moet de mogelijkheid krijgen om zijn eigen strategie te ontwikkelen voor biologische landbouw

Nieuws

De consument wil het niet, de producent gelooft het niet en de overheid kan het niet.

LTO is het met de minister eens dat gezond eten gestimuleerd moet worden, maar ziet niets in een heffing op een gezond product als vlees

Nieuws

LNV-minister Staghouwer doet onderzoek naar een heffing op vlees. De opbrengst van deze heffing wil hij laten terugvloeien naar veehouders.

LNV-minister Staghouwer wil bereiken dat de eiwitconsumptie in Nederland in 2030 voor de helft van plantaardige oorsprong is

Nieuws

De Europese Raad stemde in met een CO2 grenstaks om de import uit derde landen te taxeren.

Land- en tuinbouwproducten zouden niet weerhouden worden voor de CO2 regeling bij import

Nieuws

Naar aanleiding van de oorlogssituatie in Oekraïne, heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bijgestuurd om de voedselzekerheid in Europa veilig te stellen.

Voor 2022 geldt geen EU-verplichting meer tot 5 procent niet-productief bouwland

Nieuws

De hoge kosten omwille van de oorlog in Oekraïne treffen de landbouwsector onder meer voor de aanvoer van kunstmeststoffen.

Renure zijn kunstmeststofvervangers gewonnen uit dierlijke mest

Nieuws

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 3,5 miljoen euro vrij om de productie van plantaardige eiwitten voor consumptie en voor diervoeders  te stimuleren. 

De teelt van luzerne naast de teelt van gras(klaver) en veldbonen krijgt een boost.

Nieuws

Riccy Focke wordt de komende 2 jaar de transitiemanager bij het departement landbouw en visserij in het kader van het stikstofdossier. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in het Vlaams parlement bekend gemaakt.

Riccy Focke

Nieuws

‘Europa moet zijn landbouw uitrusten met een voedselschild om de gevolgen van twee grote crisissen het hoofd te bieden: de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering.’ 

content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right