Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Politiek

Nieuws

Als gevolg van het oorlogsconflict in Europa, heeft Rusland zijn binnenlandse producenten van meststoffen opgeroepen om de uitvoer tijdelijk stop te zetten. Dat meldt het persagenstchap Belga en Vilt.

Rusland heeft samen met Wit-Rusland een aandeel van 45 procent van de wereldproductie in kalium (potasse)

Nieuws

De resultaten van de evaluatie door de Vlaamse Landmaatschappij tonen aan dat de nutriëntenemissierechten sinds de invoering in 2007 niet in slagen om de veestapel in toom te houden. Er komt een hervorming van het systeem. 

Er komt een vaste afroming van 25% van alle actieve NER-D’s die verhandeld worden tussen landbouwbedrijven

Nieuws

De Vlaamse Regering heeft het voorstel van landbouwminister Crevits goedgekeurd dat de regels bepaalt om een vergoeding toe te kennen aan landbouwers voor het verstrekken van veevoeder met een methaanreducerend effect.

De Vlaamse landbouwminister maakt een bedrag van 674.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds vrij voor voeren van methaanreducerend veevoer

Nieuws

De procedures die nodig zijn om goedkeuring te krijgen voor de derogatie mogen worden voortgezet. Dat schrijft landbouwminister Staghouwer van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland gaat door opkoop van bedrijven productierechten innemen innemen.

Nieuws

Door het stikstofakkoord dat gisteren door de Vlaamse overheid is vastgesteld dreigt een hele generatie jonge boeren verloren te gaan. Dat zegt de Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van de Groene Kring.

Door het stikstofakkoord kunnen veel Vlaamse bedrijven niet meer ontwikkelen

Nieuws

In het nieuwe, Vlaamse stikstofakkoord zijn maatregelen opgenomen om de kleinere of extensievere bedrijven te ontzien. Bovendien is opnieuw ruimte gecreëerd voor de biologische sector.

'De enige goede oplossing voor het stikstofprobleem is het stimuleren van kringlooplandbouw', aldus Bioforum.

Nieuws

Het akkoord neemt de strenge principes over uit de tijdelijke instructies van minister van leefmilieu die sinds mei 2021 van kracht waren na de rechterlijke uitspraak. Het politiek stikstofakkoord moet na het openbaar onderzoek nog in nieuwe wetgeving worden omgezet. 

Bij hervergunning is er een reductieverplichting voor de vleesveehouders van 7.5 procent

Nieuws

‘Een zware mokerslag voor onze familiale bedrijven en hun gezinnen’. Met deze bewoordingen reageert Boerenbond op het vandaag bereikte stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

Volgens Boerenbond biedt het bereikte stikstofakkoord de komende jaren geen perspectief voor de ontwikkeling van bedrijven van jonge landbouwers

Nieuws

In een resolutie stelt het Europarlement dat de EU-wetgeving rondom het welzijn van landbouwhuisdieren moet worden verduidelijkt om te zorgen voor een meer eenduidige toepassing in alle lidstaten. 

De invoer in Europa van vee of vlees dat niet voldoet aan de Europese dierenwelzijnsnormen moet worden verboden.

Nieuws

Voor het eind van het jaar moet de Europese Commissie met een voorstel komen voor koolstofcertificaten (carbon credits), een mechanisme waarmee boeren extra inkomen kunnen krijgen als ze koolstof vastleggen in de grond.

Met een systeem van carbon credits zal er een nieuw verdienmodel ontstaan voor boeren (foto: De Telegraaf)
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right