Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Politiek

Nieuws

Het Europees Parlement heeft vorige week voor een amendement gestemd dat uitgaat van een minimale transportleeftijd van jonge kalveren van 28 dagen.

Wat het Europees Parlement betreft gaat de minimale transportleeftijd van jonge kalveren naar 28 dagen

Nieuws

De Waalse regering wil 26 % van de Europese landbouwmiddelen 2023-2027 voor het Waals gewest inzetten op ecoschema's, zoals biologische teelt en andere vormen van groene landbouw.

De Waalse zoogkoeienpremie blijft behouden en bedraagt 178 euro per zoogkoe per jaar.

Nieuws

Op vrijdag 14 januari ging het openbaar onderzoek over het Vlaams GLB  van start. Dit is een belangrijke stap in de opmaak van het Vlaams strategisch GLB-plan 2023-2027.

Het openbaar onderzoek over het Vlaams strategisch plan duurt tot 14 maart 2022

Nieuws

Het voornemen om Henk Staghouwer (ChristenUnie) voor te dragen als nieuwe minister van Landbouw heeft voor wisselende reacties geleid.

Henk Staghouwer is sinds 2013 gedeputeerde van Groningen (foto provincie Groningen)

Nieuws

De Vlaamse ­regering slaagt er niet in om voor de kerstvakantie een ­akkoord te vinden over het stikstofdossier (PAS). Ook een reeks andere beslissingen raakt daardoor uitgesteld.

Recent betoogden de Vlaamse boeren nog tegen het uitblijven van werkbare stikstofregels

Nieuws

Aanscherping van de stikstofreductie naar 50 procent in 2030, een gebiedsgerichte transitie van de landbouw en versnelling van de CO2-reductie naar 60 procent in 2030.

De nieuwe regering kiest voor een gebiedsgerichte aanpak voor transitie van de landbouw

Nieuws

ILVO en het Departement Landbouw en Visserij gaan in kaart brengen hoe Carbon Farming op een haalbare, faire en efficiënte wijze breder kan worden uitgerold. Daarmee zet Vlaanderen de eerste stap richting koolstoflandbouw. 

In koolstoflandbouw is het toevoegen van stabiele organische meststoffen zoals compost aan de bodem, een veel voorkomende praktijk

Nieuws

Nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas kunnen deel uitmaken van de Boer-tot-Bordstrategie, stelde eurocommissaris Frans Timmermans op een Europees event rond veredelingstechnieken.

Met Crispr-Cas kunnen binnen een soort versneld eigenschappen worden ingekruisd (foto RSG Sneek)

Nieuws

Op 13 en 14 december planden boeren uit diverse EU-landen Brussel in te palmen. De actie is geannuleerd vanwege corona. 

De boerenactie in Brussel op 13 en 14 december is geannuleerd vanwege coronamaatregelen (foto Belga)

Nieuws

Het Europees Parlement heeft het nieuwe landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 goedgekeurd.

De lidstaten zijn nu aan zet en hebben nog tot het einde van dit jaar om hun strategische plannen in te dienen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right