Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Politiek

Nieuws

De Europese Commissie stelt strenge regels op voor zes producten waarvoor het vaakst bomen worden gekapt. 

Bedrijven zullen moeten bewijzen dat er geen bomen werden gekapt voor de vleesproductie

Nieuws

Demisionair minister Carola Schouten ziet geen aanleiding om de klimaatopgave voor de melkveehouderij aan te passen op basis van nieuwe inzichten over de klimaatimpact van de methaanuitstoot door koeien.

Beperken van de methaanuitstoot is volgens minister Schouten een effectieve methode om de opwarming van de aarde af te zwakken

Nieuws

Vlaamse regering bereikt klimaatakkoord: tot 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Vlaamse veehouders zullen aan koolstofopslag moeten doen in de eigen weiden en graslanden

Nieuws

Dierenwelzijnsregels moeten op degelijke wetenschap gestoeld worden en in alle Europese lidstaten op dezelfde manier worden toegepast.

Het voltallige Europees Parlement zal wellicht in december over het rapport van de landbouwcommissie stemmen.

Nieuws

Het Europees Parlement heeft met ruime meerderheid definitief ingestemd met het voorstel voor de ‘Farm to Fork’-strategie van Eurocommissaris Frans Timmermans.

De ‘Farm to Fork’-strategie is de afgelopen maanden door onderzoekers fel bekritiseerd

Nieuws

De Europese Commissie maakte een balans op over de voortgang inzake bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Er komen strengere maatregelen aan in 2022.

België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Tsjechië moeten aan de bak omdat ze het verst verwijderd zijn van de nitraatdoelstellingen

Nieuws

De Vlaamse overheid heeft de registratierechten aangepast.

Vlaams bedrijfsvastgoed stijgt naar 12 % registratierechten met uitzondering van landbouwgronden.

Nieuws

De Vlaamse Regering heeft de vijf nieuwe ‘pre-ecoregelingen’ definitief goedgekeurd. De regelingen vormen een opstap naar het nieuwe GLB en moeten een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit. 

De pre-ecoregelingen vormen een opstap naar het nieuwe GLB en moeten een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit

Nieuws

Drie Europese overheidsinstellingen - het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie – hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin 23 september officieel wordt uitgeroepen tot de ‘European Organic Day’ of  Europese biodag. 

De eerste Europese biodag zal plaatsvinden op 23 september 2022.

Nieuws

Er is een nieuwe studie verschenen over de mogelijke gevolgen van de implementatie van de Farm to Fork Strategy (F2F). De studie werd uitgevoerd door de universiteit van Kiel (Duitsland).

Nieuwe studie bevestigt de ongemakkelijke waarheid over de F2F strategie uit de Green Deal.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right