Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Politiek

Nieuws

In het midden van de zomervakantie bracht het Joint Research Center (JRC) een langverwacht rapport uit over de impact van vier geselecteerde doelstellingen uit de Biodiversity- en Farm to Fork- strategie van de Europese Commissie.   

Alle indicatoren wijzen op een negatief effect van de Europese strategieën op het inkomen van de meeste boeren

Nieuws

Boeren kunnen een hoger voorschot op GLB-gelden krijgen. Dat heeft de Europese Commissie beslist. 

Nieuws

Om te voldoen aan ecologisch aandachtsgebied (EAG) onder de vergroening hebben veel landbouwers in de verzamelaanvraag groenbedekking aangegeven. Voor de Vlaamse landbouwstreken Polders en Duinen is de uiterste inzaaidatum donderdag 19 augustus.

Wanneer een perceel in de Polders en Duinen door de overvloedige regenval nog te nat is om een groenbedekker in te zaaien vóór 20 augustus, moet de landbouwer hiervan melding maken

Nieuws

In aanloop naar het nieuwe GLB dat ingaat op 1 januari 2023, keurde de Vlaamse regering vijf pre-ecoregelingen goed. 

Bij inzaai van productief kruidenrijk grasland wordt het grasland ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden, zodat het grasland meer droogteresistent is.

Nieuws

De Europese Commissie heeft tegen 12 lidstaten waaronder België, een formele inbreukprocedure gestart wegens het niet tijdig omzetten van de EU-richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de landbouw en voedingssector.

Nieuws

Maximaal 160 gram ruw eiwit in het rantsoen, 180 uren weidegang extra en de helft van de uitgereden mest op zandgrond moet verdund zijn met water.

Vanaf 2025 mag het rantsoen nog maar 160 gram ruw eiwit bevatten

Nieuws

In een webinar voor Europese landbouwjournalisten over het politiek akkoord dat gesloten werd over de blauwdruk van het nieuwe GLB 2023-2027, gaf de Poolse EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski, toelichting. 

Janusz Wojciechowski: 'Het nieuwe GLB geeft mee richting aan de Europese milieu-ambities.' (foto Europa)

Nieuws

'Als Nederland kiest voor té strenge stikstof- en klimaatplannen, zal er in sommige gebieden in Nederland nauwelijks meer ruimte zijn voor landbouw. Die waarschuwing doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een verschenen rapport over stikstof.

Te strenge stikstofdoelen zouden landbouw in met name stikstofgevoelige provincies als Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel in gevaar brengen

Nieuws

De productie van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest is in 2020 in Nederland onder de door de Europese Unie ingestelde plafonds gebleven.

De Europese mestproductieplafonds vormen de basis voor het mestbeleid

Nieuws

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn kampt met meer werklast. Bevoegd minister Ben Weyts werft daarom 11 extra medewerkers aan voor de dienst, een capaciteitsuitbreiding met 34 procent.

Sinds oktober 2020 werkt de Vlaamse dienst Dierenwelzijn samen met 57 dierenartsen die in slachthuizen toezien op de behandeling van dieren.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right