Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main-left

Vleesvee

Nieuws

De zwarte stier Ronaldo van de Scheldemeersch kreeg vorige week bijzondere aandacht in de Vlaamse media. Eerder deze week werd de stier geslacht en haalde hij een enorm karkasgewicht van 1157 kilogram.

Met 1157 kg karkasgewicht leveren Ronaldo en zijn eigenaars een unieke prestatie (foto Yves Van Caeneghem)

Nieuws

De betere prijsvorming voor stieren en koeien in 2020 deed menig zoogkoeienhouder hopen op betere tijden. Diepgaandere analyse van de cijfers door Boerenbond tempert de euforie. De voerkosten stegen harder in 2020. 

Bedrijfseconomische kengetallen (bron: Focus boekhouding, Boerenbond)

Nieuws

De eerste online veiling van Nederlandse jonge, gespeende stiertjes (broutards) zal plaatsvinden op 29 mei vanaf 15 uur.

De inbrenger dient met de inbreng van de stiertjes ook zelf te zorgen voor een videobestand, waarop de stiertjes duidelijk te bekijken en te beoordelen zijn

Nieuws

De Franse landbouwbeurs Aquitanima schakelt vanwege corona over naar een hybride editie.

De keuring van het blonde d’Aquitaine zal fysiek plaatsvinden met gesloten deuren en zonder publiek

Nieuws

Dairy Campus gaat onderzoeken of de methaanemissie van hoog en laag emitterende koeien terug gevonden wordt in het kalf.

Door haar kalf te likken tijdens de eerste levensweken ‘ent’ de moederkoe als het ware haar kalf met pensmicro-organismen.

Nieuws

De vleesveesector in Vlaanderen staat economisch en sociaal onder druk. Eén van de oplossingen die in maatschappelijke debatten naar voren wordt geschoven, is het toepassen van agro-ecologische principes. ILVO/UCLouvain-onderzoeker Louis Tessier ondervroeg voor zijn doctoraat een 40-tal zeer verschillend georiënteerde Vlaamse vleesveehouders over de relevantie van agro-ecologie voor hun praktijk. 

Vleesveehouders passen nu al enkele agro-ecologische principes toe zoals de grasklaverteelt, het hergebruik van stalmest, kennisdeling onder landbouwers, zelfs natuurbegrazing en de particuliere verkoop

Nieuws

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) blijft een belangrijke hefboom voor de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Op nummer 1 staan energiebesparende investeringen. 

Zo'n 161 Vlaamse vleesveebedrijven kregen investeringssteun in 2020

Nieuws

Via een bevraging willen ILVO en UGent een beeld krijgen van de uitdagingen en vragen van Vlaamse vleesveehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling zitten, of reeds biologisch produceren.

Nieuws

Per 18 maart maakt Peter Broeckx deel uit van de raad van commissarissen van vleesconcern Vion.

Begin maart nam Peter Broeckx na zes jaar afscheid als voorzitter van CRV

Nieuws

Inagro, de Hooibeekhoeve en DGZ vragen Vlaamse vleesveehouders om actief mee te denken over ondersteunende acties voor hun sector. 

content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right