Sitemenu

zaterdag 26 september 2020
content-main-left

Voeding

Nieuws

Vleesveehouders laten nog te gemakkelijk geld liggen. De daggroei van vleesstieren met 100 gram verhogen, levert jaarlijks een plus op van 105 euro. 

Op 20 procent van de vleesstierenbedrijven vindt ongewenste voorselectie plaats.

Nieuws

Na drie jaar veldproeven op soja zegt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voorzichtig optimistisch te zijn over een succesvolle introductie van soja op de Vlaamse akkers.

Vroegrijpe sojarassen kunnen geschikt zijn als teelt in ons klimaat.

Nieuws

Groenbedekkers ingezaaid als ecologisch aandachtsgebied binnen de Europese regelgeving mogen na aanpassing van de wetgeving alsnog geoogst worden. 

Oogst van groenbedekker toch weer toegestaan

Nieuws

De toelating en verwerking van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) in voeding en diervoeders mag niet worden overgelaten aan de afzonderlijke EU-landen. Renationalisatie van Europees beleid zal enorme sociaal-economische gevolgen hebben en bovendien leiden tot ernstige handelsverstoringen met derde landen.

Na de teelt nu ook meer nationale vrijheid voor verwerking van ggo's in voeding en diervoeders.

Nieuws

Duitse onderzoekers aan het Centrum voor Kankeronderzoek te Heidelberg hebben nieuwe virussen ontdekt in het bloed van Europese runderen. Die zouden mogelijks de veroorzaker van darmkanker bij de mens kunnen zijn. 

Een hard bewijs voor de relatie rundvirus en darmkanker is er nog niet

Nieuws

Dat stelde Anne Vandelannoote van mengvoederfabrikant Aveve naar aanleiding van het in de markt zetten van een vijftal nieuwe mengvoeders voor vleesvee. 

Het gebruik van een 'gemengd' basisrantsoen vraagt nieuwe formuleringen krachtvoer

Nieuws

Eerste sojabonen alweer geoogst

26-09-2014  · 2 reacties

In het Nederlandse Dronten zijn de eerste sojabonen geoogst van een niet-gemodificeerd sojaras. Het werd begin mei gezaaid en op 23 september geoogst. 

Teelttechnisch zijn de laaghangende sojapeulen nog een probleem

Nieuws

Op 1 september start de Vlaamse VRT-kindertelevisie ‘Ketnet’ met een dagelijks kook- en spelprogramma Broodje kaas.

Foto © VRT – Jokko.

Nieuws

Naar aanleiding van de handelsperikelen met Rusland wordt naarstig gezocht naar alternatieve afzetmogelijkheden voor verse groenten en fruit. Appels en peren kunnen in het veevoer aldus het ILVO te Gent. 

Appelen en peren benaderen in voederwaarde het best voederbieten. (Foto Vilt).

Nieuws

Uit onderzoek op het proefstation voor afmeststieren van AWE te Ath blijkt dat de krachtvoervoeropname tijdens periode van hittestress met 170 g per 100 kg levend gewicht afneemt. 

Bij hittestress daalt de krachtvoeropname van 1.68 kg per 100 kilogram levend gewicht naar 1.51 kg
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right