Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Studie-avonden vleesveehouderij

25-10-2010  · 2 reacties

Het Praktijkcentrum Rundvee en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, richten enkele thema- en studie-avonden in voor de vleesveehouderij op de campus van de Katholieke Hogeschool St. Lieven te Sint Niklaas.

18 november: Vermarkting van Belgisch-witblauwrundvlees

Met het Belgisch-witblauwras is de rundvleesproductie hoofdzakelijk gericht op de binnenlandse markt. Nochtans onderscheidt het Bwb-rundvlees zich duidelijk van ander rundvlees door haar specifieke kenmerken (mager vlees, hoog vleesrendement) en kan het als een nicheproduct gezien worden. Welke plaats neemt het Belgisch-witblauwrundvlees in op de wereldmarkt en kunnen deze eigenschappen haar positie versterken?
De landbouworganisaties menen dat het Belgisch-witblauwrundvlees meer faam binnen en buiten de landsgrenzen verdient. Dit trachten zij te realiseren via het verwerven van een Europese erkenning als streekproduct. Met deze erkenning en een gewijzigde toekomststrategie in het Meritus-dossier wensen ze de positie van de veehouder bij commercialisatie van rundvlees te versterken.
Sprekers: Luc Battel (Firma Cibus) en Guy Vandepoel (Boerenbond)

25 november: Biosecurity op het vleesveebedrijf

‘Biosecurity’ behelst de verschillende maatregelen die enerzijds de insleep van ziekteverwekkers of andere schadelijke agentia tegengaan en anderzijds de verspreiding of de impact van aanwezige agentia op het bedrijf zelf minimaliseren. Een degelijk biosecurity-beleid is onontbeerlijk voor het verkrijgen of het behouden van een hoge gezondheidsstatus, een van de pijlers van rendabel produceren. Deze maatregelen worden op deze studieavond op een rijtje gezet.
Spreker: Koen De Bleecker (Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

2 december: Optimale valorisatie van graslandproducten

Op vleesveebedrijven is grasland een belangrijke teelt. Vers gras, voordroog en hooi maken in veel gevallen een van de voornaamste voedermiddelen uit in rantsoenen voor jongvee en koeien. Kwalitatieve graslandproducten verkrijgt men slechts door aandacht te hebben voor de uitbating van grasland, de winning van gras en de bewaring van het geoogste product. Op deze studieavond worden de belangrijkste aandachtspunten van het graslandbeheer en het kuilen toegelicht.
Sprekers: Dirk Coomans (ADLO) en Joos Latré (Hogeschool Gent - BIOT)

9 december: Oordeelkundig inzetten van dek- en fokstieren

Momenteel bestaan er voor 7 erfelijke gebreken die bij het Bwb-ras voorkomen, diagnosetesten. Deze testen maken het mogelijk om dragers van erfelijke gebreken onder de Bwb-populatie op te sporen. Zij kunnen vooral nuttig ingezet worden bij dek- en fokstieren om de aanwezigheid van erfelijke gebreken bij hun nakomelingen te voorkomen. Gezonde kalveren vormen immers de basis van een rendabele vleesproductie. Op deze studieavond wordt een overzicht gegeven van de 7 erfelijke gebreken en de maatregelen die binnen de bedrijfsvoering kunnen genomen worden om ze te voorkomen.
Sprekers: Peter Vercauteren (CRV) en Geert Hoflack (fac. Diergeneeskunde-UGent)

Enkele thema’s worden ook gebracht op andere locaties:
Op 30 november te Torhou (VLTI):
- Oordeelkundig inzetten van dek- en fokstieren
- Op 7 december te Leefdaal (Pallekeshof): Biosecurity op het vleesveebedrijf

Studie-avonden vleesveehouderij
right