Sitemenu

woensdag 8 april 2020
content-main-left

Nieuws

Vlaamse landbouwers die in 2010 zijn aangesloten bij de kwaliteitslabels Meritus, Certus, Belgian Controlled Veal of Belplume (braadkip), kunnen nu hiervoor een specifieke steun ontvangen. 

Sinds de laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (de zogenaamde ‘Health Check’) kunnen landbouwers ‘specifieke steun’ ontvangen. Vlaanderen heeft als doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van landbouwproducten gekozen en hiertoe een budget van 2 miljoen euro voorzien dat gelijkmatig verdeeld wordt over het totale aantal deelnemende landbouwers dat lid is van de erkende kwaliteitslabels Meritus, Certus, Belgian Controlled Veal of Belplume (braadkip). De subsidie geldt per lidmaatschap van een kwaliteitslabel: indien een landbouwer lid is van meerdere labels, dan kan hij voor elk label specifieke steun ontvangen.

Randvoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de landbouwer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. geïdentificeerd zijn aan de hand van een actief landbouwernummer en minstens één exploitatie uitbaten die in Vlaanderen gelegen is.
  2. uiterlijk op 30 juni 2010 ingeschreven zijn bij één van de vier kwaliteitslabels en op 31 december 2010 over het labelcertificaat beschikken.
  3. uiterlijk op 30 september 2010 een steunaanvraagformulier indienen.

Wie wil genieten van de specifieke steun moet eveneens de randvoorwaarden op zijn bedrijf respecteren.

Alle landbouwers die in aanmerking komen, zullen in de week van 13 tot 17 september 2010 een steunaanvraagformulier krijgen toegestuurd, dat uiterlijk op 30 september 2010 ingediend moet worden. 

Vlaamse subsidie voor deelname aan kwaliteitssyteem Meritus
Vlaamse subsidie voor deelname aan kwaliteitssyteem Meritus
right