Sitemenu

vrijdag 22 januari 2021
content-main-left

Nieuws

Tussen 1980 en 2019 verdween 68% van de landbouwbedrijven in België, nagenoeg aan hetzelfde tempo in de Vlaamse regio als de Waalse regio : gemiddeld -2% per jaar. Dat staat te lezen in het rapport ‘Kerncijfers landbouw’ dat door Statbel werd uitgebracht.

Daartegenover staat dat tijdens diezelfde periode de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is verdriedubbeld.

Minder stieren en meer koeien in de slachtingen

Wat de dierlijke producten betreft is de runderpopulatie met 401.000 stuks zoogkoeien sinds 2014 betrekkelijk stabiel gebleven. In 2000 was het aantal zoogkoeien wel nog 509.000 stuks.

Het totaal aantal runderslachtingen (melkvee, vleesvee en kalveren) kwam in 2019 uit op 837.886 stuks. De stieren waren goed voor 144.560 slachtingen, de koeien voor 337. 282 slachtingen.

Opmerkelijk is dat er in 2000 voor hetzelfde aantal runderslachtingen (832.923) nagenoeg evenveel stieren (247.563) als koeien (267.959) werden geslacht.

Rundvleesindex evolueert weinig

De analyses en studies over de winstgevendheid en marktwerking van de FOD Economie hebben als doel de prijzensituatie te objectiveren en een evenwichtige dialoog te bevorderen tussen alle partners van het Ketenoverleg Agrovoeding.

De rundvleesindex of vereenvoudigde ratio zijnde de opbrengstprijs gedeeld door de voederkost voor een AS2-karkas, is de laatste jaren weinig geëvolueerd, aldus het Statbel rapport. De index bedroeg eind 2019/begin januari 2020 zo'n 70 indexpunten ten opzichte van het normale rentabiliteitsjaar 2005 (100 indexpunten).

Er werden in 2019 minder stieren en meer koeien geslacht.
Er werden in 2019 minder stieren en meer koeien geslacht.
right