Sitemenu

zaterdag 15 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Momenteel vergaart het Franse project Boeuf Ethique via crowdfunding fondsen om een mobiele slachtinrichting aan te kopen.

De financiering van het mobiele slachthuis zal - naast de 250.000 euro die de crowdfunding-actie moet opleveren - gepaard gaan met een banklening van 1 miljoen euro om een installatie van Zweedse makelij aan te kopen.

Effectieve start in 2021

Een veterinair-sanitair protocol voor het mobiel slachten werd reeds opgemaakt en goedgekeurd door de Franse overheid.

Boeuf Ethique verwacht de mobiele slachteenheid in te kunnen zetten in het eerste semester van 2021 in de Bourgogne streek. De organisatie rekent het eerste jaar op 4 slachtingen per dag, 120 deelnemende veehouders en 540 ton equivalent karkasgewicht. Het tweede jaar rekenen de initiatiefdeelnemers op 300 veehouders en een slachtcapaciteit van 940 ton.

Eigen 'ethisch' label

Boeuf Ethique zal de dieren op voet kopen van de veehouders en laten slachten op het bedrijf van de veehouder.

Via een eigen, specifiek label (met onder andere opfok- en afmestvoorwaarden) zal het vlees in de markt worden gezet bij restaurants, slagers en specifieke grootwarenhuizen.

Projectleider en charolais veehoudster Emilie Jeannin aan het vakblad Reussir Bovins Viande: ‘Met het project Boeuf Ethique gaan we verschillende zaken tegelijkertijd realiseren: het vermijden van het dierenleed als gevolg van de lange transportduur naar het slachthuis, het vermijden van de stressvolle wachtcondities in het slachthuis, het garanderen van een betere prijs aan de veehouders voor hun product door schakels in de vleesketen uit te schakelen en tot slot het aanbieden aan de consument van kwalitatief hoogwaardig rundvlees dat perfect traceerbaar is en beantwoordt aan hoge maatschappelijke, ethische normen.’

De Zweedse mobile slachtinrichting (foto: Reussir Bovins Viande)
De Zweedse mobile slachtinrichting (foto: Reussir Bovins Viande)
right