Sitemenu

maandag 18 januari 2021
content-main-left

Nieuws

De marktprijzen voor vleesvee van week 52 staan nu ook online. Tijd om een jaarbalans op te maken.

Voor de nuchtere kalveren werden in alle categorieën duidelijk lagere prijzen uitbetaald dan in 2018. De dikbilkalveren noteerden gemiddeld ‒50 euro per stuk.

In Frankrijk kregen de broutards met categorie U in het limousinras gemiddeld een lagere prijs dan in 2018: de lichtere dieren ‒0,25 euro per kg levend gewicht, de zwaardere broutards ‒0,07 euro. 

De broutards in het blonde dAquitaineras kregen daarentegen een iets betere prijs uitbetaald in 2019: zon +0,20 euro per kg levend gewicht, zowel voor de U- als de R-categorie en zowel voor de zwaardere (300-350 kg) als de lichtere broutards (250-300 kg).

De reformekoeien in België behaalden ‒ na een moeizame start in het voorjaar ‒ eenzelfde prijsniveau als in 2018: 264,10 euro (excl. btw) per 100 kg levend gewicht tegen 262,50 euro in 2018. Ook de afgemeste dikbilstieren bleven gemiddeld op eenzelfde niveau als in 2018: 286,49 euro per 100 kg levend gewicht tegen 284,18 euro euro (exc. btw).

Bekijk en vergelijk de marktprijzen 2018-2019: klik hier.

Modelovereenkomst koop-verkoop

Bij het verkopen van dieren is het van cruciaal belang om duidelijke afspraken te maken met de handelaar of afnemer. Heel wat discussies omtrent de toestand van dieren, het eigendom van de dieren, de waarde van de dieren, de betaling van de dieren et cetera kunnen vermeden worden als er op voorhand duidelijke afspraken zijn. Daarom heeft de Belgische Boerenbond op vraag van de sectorvakgroep vleesvee modelovereenkomsten opgemaakt die kunnen gebruikt worden bij de koop en verkoop van dieren.

Bekijk de modelovereenkomst: klik hier.

Checklist verkoop op commissie

Sluitende afspraken worden best op papier gemaakt. Dit is niet evident in een sector waar vaak geen of enkel mondelinge afspraken worden gemaakt. Naast de modelovereenkomsten zijn daarom ook checklisten gemaakt die als leidraad kunnen gebruikt worden bij het maken van afspraken. Boerenbond hoopt aldus meer transparantie te creëren voor de veehouders en vooral minder discussies achteraf.

Bekijk de checklist voor verkoop op commissie: klik hier.

Sluitende afspraken worden best op papier gemaakt
Sluitende afspraken worden best op papier gemaakt
right