Sitemenu

zaterdag 11 juli 2020
content-main-left

Nieuws

De Vlaamse landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend, krijgen een bijkomend saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Op basis van het Vlaamse deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers, kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van € 158 naar € 175,05. Bijgevolg wordt per premiegerechtigd dier nog € 17,05 bijbetaald.

Afhoudingen

Op alle bedragen die 2.000 euro overschrijden, wordt een verlaging van 1,432635% toegepast. Op die manier kan een Europese crisisreserve worden aangelegd en kan een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen worden vermeden (financiële discipline).

Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart en april bedroeg deze verlaging 2,1%. Omdat op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd is, kan de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds nauwkeuriger worden ingeschat. De verlaging kan teruggebracht worden tot 0,42% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten.

Het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe is opgetrokken van € 158 naar € 175,05.
Het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe is opgetrokken van € 158 naar € 175,05.
right