Sitemenu

zaterdag 11 juli 2020
content-main-left

Nieuws

De afbouw van de zoogkoeienpremies zoals voorzien in het Vlaamse regeerakkoord baart de vleesveehouders zorgen. Het aandeel van de premie in het behaalde saldo per zoogkoe is groot: 40 % van het saldo op bedrijven zonder afmesting van de stierkalveren en 25 % van het saldo op bedrijven met afmesting van de stierkalveren.

Dat schrijft het ledenblad Boer en Tuinder van Boerenbond.

Het saldo (de bruto-opbrengsten minus de variabele kosten) op bedrijven zonder afmest bedroeg over de periode 2015-2019 gemiddeld 418 euro. De ontvangen zoogkoepremie bedroeg 167 euro per zoogkoe. Op bedrijven met afmest was dit respectievelijk 675 euro en 170 euro (bron: bedrijfsboekhoudingen Tiber/Focus, BB).

Compensatie door marktwerking?

Indien de zoogkoeienpremie komt te vervallen moet een bedrijf zonder afmest van de stierkalveren zo’n 340 euro (excl. btw) méér ontvangen per stierkalf om het verlies te compenseren. Voor een bedrijf met afmeststieren is dat +0,26 euro per kg levend of +0,40 euro per kg geslacht.

Compensatie halen uit de marktwerking voor het verlies van de zoogkoeienpremie is geen evidente zaak.
Compensatie halen uit de marktwerking voor het verlies van de zoogkoeienpremie is geen evidente zaak.
right