Sitemenu

woensdag 21 oktober 2020
content-main-left

Nieuws

In het 2de kwartaal van 2020 steeg de rentabiliteitsindex behoorlijk en deze stijging werd in het 3de kwartaal verder gezet. Dat blijkt uit de voorlopige jaarresultaten van de de Belgische Boerenbond.

De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie weer voor een gemiddeld zoogkoeienbedrijf met afmesten van eigen stieren en koeien. De vleesveebarometer was in 2019 nog verder verslechterd tegenover 2018, toen de barometer zeer snel een diepe duik nam en daarmee een dieptepunt bereikte in de afgelopen 5 jaar.

Heropleving 2020

In het 1ste kwartaal van 2020 bleef de rentabiliteitsbarometer nog gevoelig onder het gemiddelde van de periode 2015-2019. Maar in het 2de kwartaal van 2020 steeg de rentabiliteitsindex behoorlijk en deze stijging werd in het 3dekwartaal verder gezet.

Deze opeenvolgende verbeteringen vloeien voort uit de sedert maart 2020 relatief sterk gestegen prijzen voor dikbilstieren. Ook de prijzen van dikbilkoeien stegen sedert maart 2020, zijnde dan wel in beperktere mate.

De prijsstijgingen voor de dikbildieren kunnen in hoofdzaak toegeschreven worden aan het gewijzigd consumptiepatroon door de coronamaatregelen. Meer thuisverbruik van witblauw kwaliteitsrundvlees via slagers en grootdistributie heeft namelijk geleid tot een gestegen vraag naar dit product.

In het 3de kwartaal steeg de rentabiliteitsindex tot iets boven het vijfjarig gemiddelde.

Rentabiliteitsbarometer voor vleesvee (bron BB)
Rentabiliteitsbarometer voor vleesvee (bron BB)
right