Sitemenu

zaterdag 27 november 2021
content-main-left

Nieuws

ASR, de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in Nederland, gaat pachters die hun land duurzaam beheren een korting op de pachtsom geven van vijf tot tien procent.

Dit heeft het beursgenoteerde verzekeringsconcern vandaag bekendgemaakt. Van de regeling kunnen zowel bestaande als nieuwe pachters gebruikmaken.

Open bodem index leidraad

De korting wordt aangeboden aan pachters die de Open bodemindex, ontwikkeld door ASR, Rabobank en Vitens, gebruiken en inspanningsverplichtingen willen aangaan om de bodem te verbeteren. Daarnaast moet een minimale score worden gerealiseerd op de biodiversiteitsmonitor. Ook moet er een vijfjarenplan worden gemaakt voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Gecertificeerd biologische boeren komen sowieso voor de regeling in aanmerking.

Duurzaamheid gezamenlijke verantwoordelijkheid

‘ASR is van mening dat alle partijen in de keten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor verduurzaming’, meldt Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed bij ASR Real Estate in een persverklaring. ‘Wij zien dat boeren investeringen moeten doen voor verduurzaming van de bedrijfsvoering en willen hen hierin financieel compenseren.’

Hardere waardestijging

Volgens ASR kost het geven van korting op de pacht uiteindelijk geen geld. De grondbezitter verwacht dat duurzaam beheerde grond harder in waarde stijgt dan grond die minder duurzaam wordt bewerkt. Ook vermindert volgens het concern het debiteurenrisico als de verdiencapaciteit van pachters verbetert.

ASR Real Estate bezit in totaal 42.000 hectare landbouwgrond in Nederland dat in langjarige pacht wordt uitgegeven aan zo’n 2200 boeren.

Pachters die hun grond aantoonbaar duurzaam bewerken krijgen van ASR een korting van vijf tot tien procent op de pachtprijs
Pachters die hun grond aantoonbaar duurzaam bewerken krijgen van ASR een korting van vijf tot tien procent op de pachtprijs
right