Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main-left

Nieuws

De biologische landbouw in Vlaanderen bleef groeien in 2020. Het aantal biologische landbouwbedrijven steeg, de bioveestapel werd groter, het bioareaal breidde uit en de omzet groeide. Dat alles blijkt uit het biorapport 2020. 

Het aantal landbouwbedrijven die onder controle stonden voor biologische productie groeide aan tot 593, een stijging met 6% ten opzichte van 2019. 

Rundvee zeer beperkt

172 biologische landbouwbedrijven hielden dieren die onder biocontrole staan, al dan niet in combinatie met een vorm van plantaardige productie. Dat is een stijging met bijna 8% tegenover 2019.

Op 41 biologische landbouwbedrijven waren er meerdere diergroepen (d.w.z. runderen, varkens, pluimvee, enz.) als bio geregistreerd. Bij de overige 131 dierlijke producenten stonden er dieren behorend tot één specifieke diergroep onder biocontrole.

Het aantal bedrijven met minstens 5 stuks biorundvee stabiliseerde en klokte af op 65 stuks. Hiervan hadden 41 bedrijven uitsluitend rundvee.

Iin vergelijking met de totale veestapel in Vlaanderen bleef het aantal biologisch gehouden runderen echter zeer beperkt. Het aantal biorunderen bedroeg in 2020 zo’n 5872 stuks (+3%) waarvan 3406 stuks melkvee (+1%). 

Weiden en bossen

Weiden en bossen namen meer dan een derde (36%) van het totale Vlaamse biologisch areaal in.

De voedergewassen en groenbedekkers bleven de tweede grootste teeltgroep met een aandeel van een kwart. Dat areaal bestond voor ongeveer 94% uit klavergewassen die gebruikt worden ter verbetering van de bodemstikstofvoorziening en als eiwitrijk ruwvoeder in de veeteelt.

Akkerbouwteelten (excl. aardappelen) wonnen terrein en namen 17% in van de Vlaamse bio-oppervlakte. De stijging van het akkerbouwareaal is in grote mate te danken aan een toename bij de graangewassen. Maïs (396 ha), triticale (234 ha) en tarwe (205 ha) waren hierbij de belangrijkste teelten.

De teelt van aardappelen, groenten en kruiden, zowel onder glas als in openlucht, besloeg 12% van het bioareaal. 

Groeiende omzet

Het marktaandeel van biologische verse voeding in Vlaanderen bedraagt 2,2 % of een status quo tegenover 2019.  

De Vlaamse omzet aan biologische versproducten nam wel toe tot 229 miljoen euro (+14%). Vlaanderen blijft echter zowel in absolute als in relatieve cijfers een duidelijke achterstand hebben op Wallonië (295 miljoen euro).

De klassieke supermarkt bleef het grootste biokanaal, gevolgd door het gespecialiseerde verkoopkanaal. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste aandeel aan bio in hun assortiment. Een kwart van de producten die er verkocht worden, is biologisch.

 

in vergelijking met de totale veestapel in Vlaanderen blijft het aantal biologisch gehouden runderen zeer beperkt.
in vergelijking met de totale veestapel in Vlaanderen blijft het aantal biologisch gehouden runderen zeer beperkt.
right