Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main-left

Nieuws

Eurofins Agro heeft een online rekentool ontwikkeld die veehouders helpt om de inzet van dierlijke mest te optimaliseren.

De app geeft gebruikers inzicht in de bemestende waarde van organische mest. In een menu kan worden aangegeven welke mestsoort wordt toegepast op welk gewas, via welke manier van aanwenden en op welk moment. Vervolgens berekent de app de bruto aanvoer van diverse mineralen, de netto levering aan het gewas en het moment in het groeiseizoen dat mineralen beschikbaar komen.

Economie en milieu

‘De komende maanden zullen we de app uitbreiden met nieuwe functies’, vertelt Erikjan van Huet Lindeman, Manager Marketing en Development bij Eurofins Agro. ‘Nu wordt nog gerekend met een gemiddelde mestsamenstelling maar straks kunnen specifieke mestanalyses worden ingevoerd. Daarnaast ontwikkelen we een module die de bemestende waarde van dierlijke mest financieel waardeert en dit afzet tegen de kosten voor transport en aanwending. En er wordt een onderdeel toegevoegd dat het effect berekent van de inzet van dierlijke mest op de vastlegging van CO2 en uitstoot van lachgas.

Koppeling aan bodemanalyses

Een volgende stap in de ontwikkeling is een module die mestanalyses koppelt aan bodemanalyses. ‘Hiermee kunnen gebruikers de inzet van dierlijke mest nog verder optimaliseren’, aldus Van Huet Lindeman. ‘Daarmee maken we de meerwaarde van dierlijke mest voor boeren nog beter inzichtelijk’, verwacht hij.

Gratis gebruiken

De online rekentool ‘mest is waardevol’ is voor iedereen gratis te gebruiken via de site van Eurofins Agro.

De rekentool ‘mest is waardevol’ maakt de meerwaarde van het gebruik van dierlijke mest zichtbaar
De rekentool ‘mest is waardevol’ maakt de meerwaarde van het gebruik van dierlijke mest zichtbaar
right