Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Nieuws

Nederland exporteerde in 2020 voor 9,1 miljard euro export aan vlees en eetbare slachtbijproducten, dat is 6,5% meer dan in 2020. De importwaarde steeg meer dan 3%. 

Dat meldt het CBS.

De Nederlandse export van landbouwgoederen (primaire, onbewerkte goederen en secundaire, bewerkte goederen) wordt voor 2021 geraamd op 104,7 miljard euro: dat is 9,4% hoger dan in 2020 (95,7 miljard euro). Dit is ook een nieuw record.

Het nieuwe exportrecord is te danken aan zowel een stijging van de prijzen als een groei van het exportvolume. Bij de uitvoer is er iets meer prijsstijging dan volumegroei, bij de invoer komt meer dan twee derde van de waardegroei door de stijging van prijzen. 

Eigen makelij en wederuitvoer

De geraamde landbouwexport van 104,7 miljard euro is onder te verdelen naar 75,7 miljard euro goederenexport van Nederlandse makelij (72,3%) en 29,0 miljard euro wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij (27,7%). Dat is een groei met 10,7% van de export van Nederlandse makelij ten opzichte van 2020 en een groei met 6,1% van de wederuitvoer. 

Vleesexport

De drie belangrijkste vleesexportsoorten zijn vlees van runderen en kalveren, varkensvlees en kippenvlees. 

De toename  van de exportwaarde van ruim 6,5% was niet terug te vinden in de belangrijkste exportbestemmingen. De exportwaarde naar Duitsland steeg met 1%. Naar het Verenigd Koninkrijk daalde de exportwaarde met 1%, naar China met 10%. Naar Zuid-Korea (varken), Frankrijk (rund en kip), Denemarken (varken) en België (varken) steeg de exportwaarde wel. 

De export van rundvlees nam wel sterker toe door gedeeltelijke openstelling van horeca en out-of-homekanalen. Zowel volume als prijzen lagen op een hoger niveau. 

Vleesimport

Nederland importeerde in 2021 voor 3,7 miljard euro aan vlees, een toename van ruim 3% ten opzichte van 2020. Duitsland, België en Polen waren goed voor 50% van de totale waarde aan vleesimport in Nederland. De import uit Duitsland en België steeg in volume, maar de prijzen lagen onder het niveau van een jaar eerder. Bij de import uit Polen, vooral kippenvlees, was zowel de prijs als het volume hoger. Uit België steeg de import van kip en rundvlees. Uit Duitsland kwam vooral meer varkensvlees.

Uit België steeg de import van kip en rundvlees
Uit België steeg de import van kip en rundvlees
right