Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Rabo Carbon Bank heeft de eerste koolstofkredieten van Nederlandse boeren verkocht.

De kopers zijn zuivelhandelaren Hoogwegt en Interfood, verzekeraar Interpolis en de energiebedrijven Vattenfall en Greenchoice.

Compensatie broeikasgasuitstoot

Met de aankoop van koolstofkredieten compenseren deze bedrijven de uitstoot van broeikasgassen uit hun bedrijfsvoering. De opbrengst van de koolstofkredieten gaat voor 90 procent naar boeren die in hun bedrijfsvoering maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen of extra koolstof vast te leggen, zoals niet of minder diep ploegen, minder kunstmest strooien, kruidenrijk grasland inzaaien of (in het veenweidegebied) het waterpeil verhogen. Om deze maatregelen voor te financieren ontvingen deze boeren in juni vorig jaar een voorschot van de Rabo Carbon Bank.

Proefproject met Wij.land

Rabo Carbon Bank werkt in dit proefproject in Nederland samen met Wij.land, een netwerkorganisatie die zich inzet voor een duurzame landbouw in het veenweidegebied. Wij.land berekent de klimaatwinst en zorgt er samen met de Rabo Carbon Bank voor dat ervaringen uit het project worden verspreid. Het driejarig proefproject begint nu aan het tweede jaar. Er doen nu tien Nederlandse boeren aan mee. In de Verenigde Staten loopt een vergelijkbaar project met vijf boeren. De vijftien boeren willen samen jaarlijks 10.000 ton CO2 vastleggen. De hoogte van de vergoeding die ze hiervoor ontvangen houden de boeren, kopers en Rabobank voorlopig nog geheim.

Complex maar veelbelovend

‘Bij de aanpak van klimaatverandering worden boeren te vaak gezien als onderdeel van het probleem, waar ze juist ook onderdeel zijn van de oplossing’, vindt Barbara Baarsma, CEO van de Rabo Carbon Bank. ‘De opbrengst van de koolstofkredieten kunnen boeren gebruiken om hun bedrijfsvoering te verduurzamen’, legt ze uit. In een artikel in het Financieel Dagblad noemt ze de start van de koolstofbank moeizaam en complex, maar veelbelovend. Om effectief bij te dragen aan een duurzame landbouw moet volgens haar de prijs van koolstofkredieten nog omhoog en de tijdsinvestering in het verzamelen van data omlaag.

Om effectief bij te dragen aan verduurzaming moet de prijs van koolstofkredieten nog wel stijgen
Om effectief bij te dragen aan verduurzaming moet de prijs van koolstofkredieten nog wel stijgen
right