Sitemenu

zondag 9 mei 2021
content-main-left

Nieuws

Inteelt is een probleem van alle landbouwhuisdieren. Dat bleek op de eerste Vlaamse fokkerijdag, die recentelijk gehouden werd op KU Leuven.

Elke sector heeft te maken met inteelt: de varkenssector, de pluimveesector, de sector van kleine herkauwers en paarden en de rundveeteelt. ‘In een gesloten populatie is inteelt op lange termijn onvermijdelijk en gaat het om controle van de inteelttoename’, vertelde onderzoeker Steven Janssens van de KU Leuven. ‘Een vuistregel voor grote, ideale populaties is 0,5 procent inteelttoename per generatie. Maar rundvee is geen ideale populatie want de paringen vinden niet willekeurig plaats en er is een tussenkomst van de mens in de selectie van de dieren.’ Naast beperking van de inteelttoename in een ras, is beperking van inteelt op individueel niveau belangrijk. ‘Dit is een verantwoordelijkheid van alle veehouders’, gaf Janssens aan. Registratie is daarbij een absolute basisvereiste. Er zijn minimaal vijf geregistreerde generaties nodig om op een betrouwbare wijze de inteeltgraad van een individu te kunnen berekenen.

Inteeltbewaking voor rundveehouderij

Naast een aantal theoretische beschouwingen over de basisconcepten van inteelt en genetische variatie, kreeg het volle auditorium enkele demonstraties te zien over webgebaseerde software die de stamboeken hebben ontwikkeld. Voor de rundveehouderij werd de inteeltbewaking gedemonstreerd die CRV heeft ontwikkeld voor het melkvee (SAP in combinatie met StierWijzer) en vleesvee (SAP inteelt). 

De eerste Vlaamse fokkerijdag is een initiatief van de onderzoeksgroep huisdierengenetica KU Leuven, het Vlaams Fokkerijcentrum en het departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame ontwikkeling.

Een vuistregel voor grote, ideale populaties is 0,5 procent inteelttoename per generatie
Een vuistregel voor grote, ideale populaties is 0,5 procent inteelttoename per generatie

inteelt bij runderen

ik zou graag willen weten wat voor gevolgen inteelt heeft bij kruisen van halfbroer met halfzus en hoe groot is dan de inteelt

inteeltpercentage

inteeltpercentage bij halfbroer en halfzus is minimaal 12½% (wellicht meer, daar meeste dieren verderop in hun pedigree ook nog gezamelijke voorouderen hebben.)

Inteelt

Gevolgens kunnen zijn: onvruchtbaarheid en fysieke gebreken in bv beenwerk etc.

Fout geciteerd?

In de tekst wordt verkeerdelijk een norm voor inteelttoename weergegeven van 0.005%. Maar het gaat over een inteelttoename van 0.005 (zonder percent!) oftewel 0.5% (een halve procent per generatie of 5 duizendste per generatie). Een norm van 0.005% inteeltoename impliceert een Ne van 10000 wat 100 keer groter is dan de FAO norm.

Fout geciteerd 2

Dank voor de reactie; het percentage in de tekst is aangepast!
right