Sitemenu

maandag 25 mei 2020
content-main-left

Nieuws

Het stamboek voor het verbeterdroodbontras heeft een nieuw fokdoel gepresenteerd. Het fokken van grotere dieren en met grotere binnenbekkenmaten zijn de opvallendste punten in het nieuwe fokdoel.

De foktechnische commissie van het stamboek presenteerde het nieuwe fokdoel voor 2035 tijdens de ledenvergadering van het stamboek. Het belangrijkste doel van de wijzigingen is het natuurlijk laten kalven van de dieren, voor 2035 is het doel 50 procent natuurlijke geboorten.

Daarnaast benadrukte de foktechnische commissie, in de persoon van Klaas Tigchelaar, dat rastype, bespiering en goede slachteigenschappen belangrijk blijven.

Grotere, ruimere dieren

Om meer natuurlijke geboorten mogelijk te maken is het belangrijk te selecteren op ruime bekkens. Die zijn vaker aanwezig bij grotere dieren, daarom is ook de minimale schofthoogte in het fokdoel vergroot. 'Voor stieren hanteerden we al een minimale schofthoogte van 1,33 meter op een leeftijd van 36 maanden, voor 2035 vergroten we die naar 1,37 meter. Voor koeien nemen we ook een minimale schofthoogte op en wel van 1,25 meter op een leeftijd van 24 maanden', legt Tigchelaar uit.

Fokverbod afwenden

Het nieuwe fokdoel is onderdeel van het plan van aanpak om het aantal natuurlijke geboorten te verhogen, zoals dat aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is aangeboden. Het eerste ijkpunt is in 2018; dan moeten duidelijke resultaten zichtbaar zijn. Voorzitter Johan van der Ven benadrukte: 'We krijgen van staatssecretaris Dijksma tot 2018 de tijd om te laten zien dat we serieus aan de slag gaan. Ik doe een oproep aan alle leden om samen te werken om ons ras te behouden.'

Voor het ijkpunt in 2018 is het belangrijk dat van voldoende dieren de bekkens zijn gemeten, zodat de juiste dieren voor de fokkerij zijn te identificeren. 'Ik zie twee mogelijkheden: we gaan door op de oude weg en worden in 2018 geconfronteerd met een fokverbod of we bewegen mee en behouden ons mooie ras', stelt Van der Ven.

Juiste dieren selecteren

Tigchelaar adviseert de leden om te beginnen met het meten van de bekkens. 'Daarnaast is het belangrijk om de dieren lineair te laten keuren, zodat we in beeld krijgen hoe groot de koeien zijn. Met deze gegevens kunnen we scherp selecteren in het fokmateriaal en de ruimste dieren intensief gebruiken.'

Meer over het nieuwe fokdoel en het verhogen van het aantal natuurlijke geboorten leest u in het maartnummer van VeeteeltVlees.

Het nieuwe fokdoel voor verbeterd roodbont is gericht op het verhogen van het aantal natuurlijke geboorten
Het nieuwe fokdoel voor verbeterd roodbont is gericht op het verhogen van het aantal natuurlijke geboorten

natuurlijk afkalveren van verbeterd roodbonte koeien

Mij naam is Gerard Grooten ik heb voor mijn hobby enkele vebeterde roodbonte koeien en nog een belgischblauwe,mij hele leven al koeien gehad oa vroeger mry,pymonthees en blond. verbeterd roodbond spreekt mij er aan een rustig karakter makkelijk in omgang. ik heb kalver aan gekocht en met de emmer opgefokt en nu al drie jaar mee gefokt,de geboote"sveliepen zowel natuurlijk als met keizersnee maar altijd zij de kalveren vlug en drinken goed ,kan ook anders. als alle fokkers bezig gaan om de koeien wat groter te fokken met een breede bekken is een goeie zaak al lukt het alijd niet. uiteraard mag U mij altijd benaderen dat kan via de mail maar mobiel mag ook. Vr groet Gerard.
right