Sitemenu

donderdag 24 september 2020
content-main-left

Nieuws

Na het recordjaar 2017-2018 heeft CRV opnieuw een goed boekjaar achter de rug.

Ondanks een forse krimp in de veestapel in Nederland, bleef de daling van de omzet beperkt tot 2 procent, onder andere door de introductie van nieuwe producten, zoals de FosfaatPlanner.

De dalende omzet op de coöperatieve thuismarkt wordt bovendien voor een belangrijk deel gecompenseerd door groei in het buitenland.

Solvabiliteit blijft zeer robuust

Het bedrijfsresultaat bereikte afgelopen boekjaar niet het niveau van het vorige boekjaar, maar was met 4,3 miljoen (3,8 na belasting) nog steeds goed. Het eigen vermogen kon worden vergroot tot ruim 91 miljoen euro en de toch al zeer robuuste solvabiliteit werd verder versterkt.

Ledenvoordeel geïnvesteerd

De ledenraad van de coöperatie heeft besloten om het ledenvoordeel van 1,9 miljoen euro dit jaar niet uit te keren, maar te gebruiken voor extra investeringen in innovaties die de concurrentiekracht van de Vlaamse en Nederlandse melkveehouders in de toekomst versterken.

Zo investeert CRV in apparatuur voor het meten van voeropname en methaanuitstoot van individuele koeien. Hiermee draagt CRV in toenemende mate bij aan oplossingen voor een klimaatvriendelijke melkveehouder.

Het volledige digitale jaarverslag is te downloaden van de site van CRV.

 

De belangrijkste cijfers op een rij:

 

2018-2019

2017-2018

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

23.616

            23.805

aantal medewerkers

1304

1310

netto-omzet (x € 1 miljoen)

171,0

174,4

bedrijfsresultaat (x € 1 miljoen) 

4,3

6,1

nettoresultaat na belasting (x € 1 miljoen)

3,8

4,3

eigen vermogen (x € 1 miljoen) 

91,1

87,7

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

73%

70%

Een daling van de omzet op de thuismarkt van CRV werd grotendeels gecompenseerd door groei in het buitenland
Een daling van de omzet op de thuismarkt van CRV werd grotendeels gecompenseerd door groei in het buitenland
right