Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main-left

Nieuws

Vorige week keurde de Nederlandse Eerste Kamer de Wet Dieren zonder debat goed. In de wet is een amendement opgenomen dat regelt dat dieren vanaf 2023 niet meer ‘aangepast’ mogen worden aan een veehouderijsysteem. De gevolgen voor het aannemen van de nieuwe Wet Dieren zijn onduidelijk.

Dit amendement kan betekenen dat kalveren vanaf 2023 niet meer onthoornd mogen worden. De huidige Wet Dieren wordt aangepast vanwege de nieuwe Europese diergezondheidsverordening. Een meerderheid was voor het voorstel van de Partij voor de Dieren om in deze wet ook vast te leggen dat dieren niet meer aangepast mogen worden aan het veehouderijsysteem, maar het systeem moet worden aangepast aan de dieren.

Boer en dier niet beter af

Minister Schouten ontraadde het amendement. Ook LTO Nederland stelt dat boeren en dieren niet beter af zijn met deze wetswijziging. Het zou gevolgen kunnen hebben voor het onthoornen van kalveren en het couperen van biggenstaarten. 

Het binnen anderhalf jaar volledig stoppen met een ingreep als onthoornen is volgens de minister praktisch niet uitvoerbaar. Daarom maakt het ministerie van LNV een juridische analyse van de consequenties van het amendement voor de praktijk. Als de analyse gereed is, worden de beide Kamers daarover geïnformeerd.

Het amendement kan betekenen dat kalveren vanaf 2023 niet meer onthoornd mogen worden.
Het amendement kan betekenen dat kalveren vanaf 2023 niet meer onthoornd mogen worden.
right