Sitemenu

vrijdag 5 maart 2021
content-main-left

Nieuws

Tijdens een webinar voor de vleesveeleden van coöperatie CRV gaf Rudi den Hartog, managing director Zuid-Amerika, een stand van zaken over de Braziliaanse vleesveemarkt. 'Het gaat hier hard.' 

Brazilië was vorig jaar ‘s wereld grootste exporteur van rundvlees. De rundvleesproductie en - export scheerde hoge toppen dankzij de grote vraag van en de grote uitvoer naar China. ‘Ongeveer 22 procent van de binnenlandse productie werd in 2020 in geëxporteerd, met name naar China dat 60 % van de export voor haar rekening nam, ‘gaf den Hartog aan, ’met goede binnenlandse verkoopprijzen tot gevolg.’

Tendensen 2021

De vooruitzichten voor 2021 zijn veelbelovend, aldus de CRV managing director Zuid-Amerika. ‘Er wordt een productiestijging met dertig procent voor de vleesvee spermaverkoop verwacht. Het gaat hier hard.’

De verwachting is ook dat de kruising van het Neloreras met het Angus ras zich onverminderd doorzet,’ stelde den Hartog. ‘Met de vroegrijpheid, de betere vleesaanzet en de betere vetverdeling in het vlees van het Angus ras in combinatie met de rustieke kwaliteiten van het Nelore ras, hoopt Brazilië zich nog beter te kunnen positioneren op de wereldmarkt.'

Braziliaanse vleesveehouders hoeven aldus geen vier tot vijf jaar te wachten vooraleer hun dieren slachtrijp zijn zoals 30 jaar geleden het geval was. Nu ligt de slachtrijpheid op 18-24 maanden, aldus nog den Hartog.

Opmars gesekst sperma

Naast het Angus ras vinden ook andere rasen als Hereford, Braford, Brangus, maar ook het limousin ras en het blonde d’Aquitaine ras als inkruisingsras ook steeds meer aanhangers. 'De gebruikskruising op melkvee met gesekst vleesveesperma zoals in Europa al een tijdje gebruikelijk is, zal eveneens in Brazilië meer en meer ingang gaan vinden.'

Met de lopende CRV-investeringen in de uitrol van een innovatieve techniek om sperma te sorteren, hoopt den Hartog dat CRV in Zuid-Amerika meer dan een graantje kan meepikken in het Braziliaanse vleesvee- en gebruikskruisingssegment. 'De in Zuid-Amerika unieke spermaproductielocatie van CRV in Bela Vista is daarbij een bijkomende troef om de ambities te realiseren.'

Kunstmatige inseminatie heeft in Brazilië een marktaandeel van 18 procent. 'De verwachting is dat de natuurlijke dekking gaat afnemen en dat kunstmatige inseminatie in combinatie met hormoonsynchronisatie van de veestapel, gaat toenemen om een snellere verbetering van de productie te realiseren,’ besluit den Hartog.

 

De lucratieve kruising van het Neloreras met het Angus ras zich onverminderd door in Brazilië
De lucratieve kruising van het Neloreras met het Angus ras zich onverminderd door in Brazilië
right