Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Nederlandse veehouders, handelaren en slachthuizen kunnen vanaf nu met het nieuw ontwikkelde internetproduct CowTrack in één keer voldoen aan de nieuwe overheidseisen met betrekking tot de Voedselketeninformatie (VKI).

De VKI is een Europese maatregel die gericht is op de voedselveiligheid. Rundveehouders moeten vanaf 1 januari 2010 bij afvoer van slachtdieren informatie die van invloed kan zijn op de kwaliteit en veiligheid van vlees zoals gezondheidsstatus en medicijngebruik vooraf opsturen naar het slachthuis. CowTrack maakt deze administratie snel en eenvoudig uitvoerbaar door aan te sluiten op bestaande i&r-meldkanalen. Daarnaast verlicht CowTrack ook de administratieve last rond de verplaatsing van nuchtere kalveren.

CowTrack werd ontwikkeld door CRV en de Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). 

Internetproduct CowTrack speelt in op nieuwe VKI-eis
right