Sitemenu

vrijdag 3 juli 2020
content-main-left

Nieuws

De werkgroep leverbotprognose stelt in de definitieve prognose voor najaar en winter 2009 dat de kans op een leverbotinfectie gering is. De oorzaak hiervan is het droge herfstweer. De werkgroep adviseert veehouders alleen na bloedonderzoek rundvee en schapen te behandelen tegen een leverbotbesmetting.

De maanden september en oktober zijn respectievelijk droog en normaal geweest ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Hierdoor heeft er in deze periode geen water in de greppels gestaan. Voor het afzetten van de leverbotinfectie door de slak is een combinatie van een nat milieu en een voldoende hoge temperatuur noodzakelijk. Deze situatie is in de afgelopen maanden zelden voorgekomen en daardoor is er hooguit een lichte infectie door de slak afgezet.

Door de droge herfst heeft de slak hooguit een lichte leverbotinfectie afgezet
Door de droge herfst heeft de slak hooguit een lichte leverbotinfectie afgezet
right