Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main-left

Nieuws

In het kader van verhoogde waakzaamheid onderzoekt DGZ Vlaanderen sinds november verworpen kalveren op Q-koorts. Zo’n 8 procent van de 700 onderzochte verwerpingen blijkt positief.

De kiem die Q-koorts veroorzaakt is in Europa wijd verspreid. Voor een recente studie in Noord-Ierland testte 48 procent van de bedrijven positief en 6,2 procent van de runderen bezat antistoffen. De consumptie van dat vlees vormt geen significant risico voor de mens.

Preventieve maatregelen

Runderen zijn dikwijls drager van de kiem zonder dat ze ziekteverschijnselen vertonen. De voornaamste voorzorgsmaatregel bestaat uit het nemen van de klassieke hygiënemaatregelen zoals aborterende dieren afzonderen, mest, nageboorte en vruchtvliezen verwijderen, de afkalfstal ontsmetten en overbodig bezoek door vreemde personen vermijden. In april verwachten de EU-lidstaten wetenschappelijk advies van het Europees voedselagentschap en duidelijkheid over de risicofactoren en mogelijke controlemaatregelen zoals vaccinatie, beperkingen van het handelsverkeer en bioveiligheid.

Runderen zijn vaak drager van Q-koorts zonder ziekteverschijnselen te vertonen
Runderen zijn vaak drager van Q-koorts zonder ziekteverschijnselen te vertonen
right