Sitemenu

maandag 30 maart 2020
content-main-left

Nieuws

Besnoitiose is een snel oprukkende runderaandoening onder voornamelijk vleesvee. Maar de wetgever heeft nog steeds geen wettelijk kader gemaakt om de ziekte in te dijken. Voor de reeds noodlijdende vleesveesector zou geen wettelijk kader wel eens kopje onder kunnen betekenen. 

Op het recent gehouden vleesveecongres luidde dierenarts Evelyne Van de Wouwer (DGZ) de alarmbel voor het oprukkende besnoitiose. 

Cyste-producerende protozoaire aandoening

Besnoitiose is een tropische, cyste-producerende protozoaire (eencellige) aandoening zoals neospora, dat zeer snel oprukt in Europa.

Beperkte de aandoening zich in 1995 nog tot Spanje, Portugal en het zuidwesten van Frankrijk, twintig jaar later dook het ook al op in Zwitserland, Italië, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en ook België.

In België werd het eerste klinische geval gedetecteerd in 2015 bij een blonde d’Aquitainerund. In 2018 werden in Vlaanderen drie dieren gevonden die positief testten op antistoffen.

In Wallonië werden in 2019 drie dieren van het aubracras gevonden op twee bedrijven met klinische symptomen. Screening van de contact- en buurbedrijven leverde zo’n 17 positieve dieren op.

Symptomen van besnoitiose

De aandoening kent een asymptomatische of symptomatisch verloop. Bij een asymptomatisch verloop zijn de dieren drager maar vertonen geen klinische gebreken. Asymptomatisch besmette dieren kunnen alzo als ‘reservoir’ onder de radar blijven.

Bij een symptomatisch verloop zijn de drie achtereenvolgende fasen: hoge koorts (40-42°C), oedeemvorming en vervolgens het ontwikkelen van een olifanthuid (sclerodermiefase). Deze laatste fase leidt meestal tot euthanaseren vanwege het dierenwelzijn. 

Economische schade heel groot

Overdracht van koe naar kalf of overdracht van koe naar koe hebben de wetenschappers al kunnen uitsluiten. De ziekte verspreidt zich wel via insecten. De ziekte is  onbehandelbaar, preventie door opruiming (euthanaseren) van aangetaste dieren is het enige alternatief.

In Frankrijk werd berekend dat de economische schade zo’n 35 tot 70 euro per dier per jaar kost met een totale impact op een geïnfecteerd bedrijf van 12.000 euro per jaar. Dat is vergelijkbaar met de kosten van een bvd-infectie op een bedrijf.

‘Sensibilisering van de sector is hoog nodig,’ concludeerde Evelyne Van de Wouwer, ‘zowel bij de veehouders, de dierenartsen als bij het beleid. Een wettelijk kader om de aandoening in te dijken nu het nog kan, is absoluut nodig.’

De sclerodermiefase bij een door besnoitiose aangetast rund
De sclerodermiefase bij een door besnoitiose aangetast rund
right